HABER


TurSEFF İSKİ'de Enerji Yönetim Çalıştayı Düzenledi

27.02.2020


TurSEFF, ülkemizde yeşil bir ekonomiye geçişin önünün açılabilmesi için özel sektör ve kamu kurumları nezdinde kapasite geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için yarım günlük bir eğitim ve çalıştay programı düzenledi.

İSKİ bünyesinde özel bir Enerji Yönetimi birimi kurmanın yolları hakkında bir fikir alışverişi ortamı sağlayarak bu birimin oluşmasında kuruma destek olmak amacını güden eğitim ve çalıştay programı 27 Şubat’ta gerçekleştirildi.

İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam elektrik tüketiminin üçte birinden fazlasını tüketen ve 15 milyondan fazla nüfusa su hizmeti veren bir belediye iştiraki olarak, enerji yönetimi ihtiyacı ile daha önceden bir enerji yönetim birimi oluşturmuş durumdaydı. Ancak bu birim, bazı güneş enerjisi projelerine ve kurumun enerji faturalarına odaklanan çok sınırlı bir kapsama sahipti. TurSEFF uzmanları, kurum bünyesinde bir enerji yönetim birimi kurmaya ve/veya var olan birimin kapsamının genişletilmesine yönelik olarak, yarım gün süren ve spesifik vaka çalışmalarıyla dünyadaki su şirketlerinin enerji yönetimi projelerini nasıl uyguladıklarına dair çeşitli örnekleri katılımcılarla paylaştılar.

Eğitim sırasında TurSEFF uzmanları enerji verimliliği, su verimliliği, pompa ve motor değişimi için yenilikçi bir yaklaşım olan “ESCO modelinin” kullanımı, güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji projeleri, SCADA vb. ölçüm sistemleri ve atık sudan enerjiye, en iyi uygulamalar hakkında teknik bilgiler verdi.

Eğitim bölümünden sonra başlayan çalıştayda interaktif bir ortamda bilgi alışverişinde bulunan katılımcılar, İSKİ bünyesinde geniş kapsamlı ve ideal bir enerji yönetim biriminin kurulması ve teorik eğitimde örneklendirilen sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi konusunda uygulamalı planlar hazırladılar. Eğitim ve çalıştay sonrasında katılımcılarda iki konuda geniş bir konsensüs oluştu. Bunlardan ilki, İSKİ’ye özel bir enerji master planı geliştirilmesi ve ikincisi de öncelikli sürdürülebilir enerji yatırım projelerinin belirlenmesi konuları oldu.

IBB evsahipliğinde düzenlenen etkinlik, İSKİ’nin teknik ve ideari personelinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

11

faaliyet süresi (yıl)
 

2131

finanse edilen projeler

695

milyon Avro değerinde finansman
 

993

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1108

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

601

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen