SSS

Kaynak verimliliği; Enerji Verimliliğini, Su Verimliliğini, Hammadde Verimliliğini ve Atık Yönetimini içermektedir.


Evet. Projenin üçüncü fazı, kamuda da Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji projelerinin finanse edilebilmesi için tasarlandı.


Hayır. Kamu kurumları ya da kamuya ait firmalar için herhangi bir KOBİ sınırlaması yoktur.


Evet. TurSEFF kapsamında finanse edilecek olan kamu kurumlarına ait projeler için yapılan uygunluk kontrollü sırasında, malzemelerin, yararlanacak olan kamu kurumunun türüne ve projenin türüne ve boyutuna bağlı olan kamu satın alma kriterlerine uygun olarak tedarik edildiğini de değerlendiririz.


Hayır. Başvuru yapmak oldukça kolay ve basittir! TurSEFF finansmanı satın alma/ihale (sadece kamu projeleri için), teknik ve finansal değerlendirmeyi içermekle birlikte, bu işler ekibimiz tarafından ücretsiz ve size ek bir yük oluşturmadan gerçekleştirilmektedir.


 1. TurSEFF’in Anlaşmalı Finansal Kurumlarından birini seçin.
 2. Daha detaylı değerlendirme için projenizin ilgili dokümanlarını Anlaşmalı Finansal Kurum ile paylaşın.
 3. Feragatnameyi imzalayın.
 4. Anlaşmalı Finansal Kurum yatırımınızı finanse etmek için yeşil ışık yakar.
 5. Projeniz TurSEFF’e uygun ise seçtiğiniz Finansal Kurum ile kredi/leasing şartlarını görüşün ve kredi/leasing anlaşmasını imzalayın.
 6. Finansmanı Yenilenebilir Enerji/Kaynak Verimliliği yatırımınızı hayata geçirmekte kullanın.

Bu tamamen size bağlıdır. Ekibimiz bu konuda tarafsızdır.


TurSEFF ekibimiz;

 • Projenizi satın alma/ihale (yalnızca kamu projeleri için) açısından, teknik ve ekonomik açılardan bağımsız bir gözle değerlendirip finansman başvurunuzu destekleyen bir dokümantasyon paketi hazırlayabilir.
 • Potansiyel kaynak verimliliğini ve yenilenebilir enerji fırsatlarını belirlemenize yardımcı olması için Firmanıza ücretsiz teknik yardım hizmetleri sunabilir.

Evet. TurSEFF danışmanlık hizmetleri faydalanıcılara ücretsiz olarak sunulur ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilir.


Bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Kredide/leasing’de kullanılacak olan para birimi, yatırımcı ve banka arasında belirlenir.


TurSEFF finansman koşulları (faiz oranları, vade, ödemesiz dönem, ve teminatlar) Anlaşmalı Finansal Kurum ile son kullanıcı arasında belirlenir.


Evet. Toplam yatırım bedeli o kategorideki finansman üst limitini aşmadığı sürece, toplam yatırımın %100’üne kadar finansmanı sağlanabilir.


Hayır. Her finansman kategorisinin farklı üst limiti bulunmaktadır. Kullanılabilecek finansman üst limitleri:

 • Teknoloji Seçim Aracı vasıtasıyla endüstriyel, tarım, ticari, yenilenebilir enerji yatırımcıları, ESCO'lar ve kamu kurumları için basit kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri 250,000 €’ya kadar;
 • Endüstriyel, ticari, yenilenebilir enerji yatırımcıları, ESCO'lar ve kamu yararlanıcıları için kompleks kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri 5 milyon €'ya kadar;
 • Üretici kredileri 1 milyon €’ya kadar;
 • Satıcı kredileri 5 milyon €’ya kadar (son kullanıcılara yapılan satışlar 250,000 €'ya kadar olmak şartıyla)

Hayır. TurSEFF, piyasa koşullarına kıyasla daha avantajlı finansman koşulları sunmaktadır, fakat TurSEFF kapsamında herhangi bir hibe bulunmamaktadır.


 1. Tam zamanlı çalışan sayısının 250 kişinin altında olması
 2. Yıllık cirosu 50 milyon €'yu aşmayan veya yıllık bilanço toplamı 43 milyon €'yu geçmemesi;
 3. Bu tür işletmenin, diğer işletmelerdeki sermayesinin veya oy hakkının % 25'inden daha azına sahip olması (hangisi daha yüksekse)

 • Endüstri, tarım ve hizmet sektörlerindeki özel sermayeli firmalar
 • Özel sermayeli belediye hizmeti sağlayan firmalar
 • Özel sermayeli yenilenebilir enerji yatırımcıları
 • Uygun Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji ekipmanı üreticileri

 


 • Satıcılar ve bayiler
 • ESCO’lar
 • Kamu kurumları veKamuya ait belediye hizmet sağlayan kurumlar

Hayır. Onlar büyük ölçekli kuruluşlar olabilir.


Binek arabaları uygun değilken, minibüs, otobüs, traktör, inşaat makinesi gibi ticari araçlar uygundur.


Hayır. Şebekeye bağlı elektrik üretimi ve/veya ulaştırma için biyoyakıt (biyodizel, biyo-etanol gibi) projeleri uygun değildir.


Yeni binalarda belirli teknolojiler için yapılan yatırımlar yalnızca Teknoloji Seçim Aracı üzerinden gerçekleştirilecek finansman için (< 250,000 €) uygundur. Bunlar da LED aydınlatma, yenilenebilir enerji teknolojileri, VRF sistemleri, gün ışığı kontrol sistemleri, üçlü cam pencereler, mini kojenerasyon ve bina otomasyon sistemleridir.


Hayır. Arazi veya mevcut binaların satın alınması, kiralanması veya leasing’i uygun bir yatırım maliyeti değildir.


Hayır. Yatırım, yalnızca mevcut tesislerde kaynak verimliliğininin artırılması veya yenilenebilir enerji üretimi için kullanılabilir.


Evet. Faydalanan firmanın mevcut üretim kapasitesinin iki katını aşan kapasiteyi arttıran yatırımlar uygun değildir. İstisnai bir çerçevede ve EBRD'nin yazılı onayı ile TurSEFF, mevcut kapasitenin iki katından daha fazla kapasite artırımını finanse edebilir, ancak finansman miktarının veya kiralanmış ekipmanın yatırım bedelinin finansman için uygun olan miktarı aşağıdaki gibi sınırlandırılacaktır:

2 x yatırım öncesi üretim kapasitesi

x projenin yatırım maliyeti

Yatırım sonrası üretim kapasitesi


Hayır. TurSEFF ekibi herhangi bir satıcı veya üreticiyi tavsiye etmez. Fakat, farklı üretici ve tedarikçilerin TurSEFF finansmanına uygun ürünleri TurSEFF websitesinde yayınlanmaktadır. Bu liste dinamiktir ve düzenli olarak güncellenir.


Hayır. TurSEFF bir akreditasyon ya da sertifikalandırma kuruluşu değildir. TurSEFF, bu aracın içeriği veya doğruluğuyla ilgili herhangi bir garantide veya beyanda bulunmamakta ve yasalar tarafından izin verilen azami oranda, sınırlama olmaksızın iş kesintisi, kar kaybı, üretim, sözleşmeler, şerefiye veya öngörülmüş tasarruflar da dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı veya önemli olarak meydana gelen hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.


Önce ekipmanınız için Teknoloji Seçim Aracı kriterlerini kontrol etmelisiniz. Ekipmanınız minimum gereklilikleri karşılıyor ise web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz, ürünün ilgili kriterlere uygunluğunu kontrol edip, uygun olması durumunda listeye ekleyecektir.


Evet. Müşterileriniz planlanan yatırımın pro-forma faturası ve/veya fizibilite raporuyla, Anlaşmalı Finansal Kurumlara TurSEFF finansmanı başvurusunda bulunabilirler. Ancak nihai kullanıcının AB tanımlı KOBİ şartlarına uyması gerekmektedir.


Evet. Anlaşmalı Finansal Kurum ile yatırımın ayrıntılarını paylaşarak "Üretici finansmanı” için TurSEFF’e başvurabilirsiniz. Maksimum finansman tutarı 1 milyon €'dur.


Bu kategori altındaki finansman, sabit sermaye gideri veya makinelerin iyileştirilmesi gibi kalıcı nitelikteki yatırımların desteklenmesi için kullanılacaktır. Enerji verimliliği için En İyi Mevcut Teknolojilere (BAT) ilişkin yatırımlara öncelik verilmektedir. Maksimum finansman tutarı 1 milyon €'dur.


Öz tüketim veya gelir paylaşımı için yapılan yenilenebilir enerji yatırımları, bir enerji performans sözleşmesi veya enerji tedarik sözleşmesi ile garanti edildiği sürece ESCO olarak finanse edilebilir.


Aynı yerde, aktif ve planlanan yenilenebilir enerji yatırımlarının toplam kapasitesi 10 MW'ı geçemez. 


Evet, vakıflar ve kooperatifler de TurSEFF finansmanından yararlanabilirler.


Hayır, TurSEFF sadece yeni yatırımları finanse etmektedir.


Faydalanıcının, finansman başvurusunu inşaattan önce veya inşaat sırasında alınması durumunda uygundur. Bununla birlikte, TurSEFF başvurusunun inşaatın sonuna doğru veya santral tamamlandığında alınması durumunda uygun değildir.


Yatırım modüler tip ise (mesela GES), proje paketi için 5 milyon €'dur. Yapılacak yatırımlar tamamen farklıysa (mesela proses makineleri değişimi), her bir yatırım tipi için 5 milyon €, yatırımcı firma için ise 15 milyon € ile sınırlıdır.


Eğer projenin ana bileşeni enerji verimliliği ise, kapasite sınırlandırması (Soru No. 25) ve Enerji Tasarruf Oranı’dır (ESR) (> %20) kriterlerinin karşılanması gerekmektedir. Projenin ana bileşeninin su/atık/malzeme olması durumunda, kapasite sınırlandırması tek kriterdir.


Bir Teknoloji Seçin

Finanse edilecek olan yüksek performanslı ekipman ve malzemeleri seçin.

DAHA FAZLA

Elektrik Motorunuzu Seçin

Yüksek verimlilik sınıfına (IE3 Sınıfı) ait motorlar ile mevcut motorların değiştirilmesiyle elde edilecek potansiyel enerji tasarrufu ve basit geri ödeme süresini hesaplayın.

DAHA FAZLA

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız

DAHA FAZLA

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen