Teknoloji Seçim Aracı

Teknoloji Seçim Aracı, TurSEFF finansmanına uygun, değerlendirilmiş ve onaylanmış, yüksek performansa sahip teknolojilerin ve malzemelerin listesidir.

Önceden onaylanan ekipman ve malzemeler minimum performans kriterlerine sahip, belirgin fayda ve olumlu çevresel etkilerle, mevcut piyasa uygulamalarına göre daha niteliklidir.

Liste, en yeni teknolojileri ve malzemeleri ile yeni tedarikçileri içerecek şekilde düzenli olarak güncellenmektedir.

Referans kriterleri, teknolojinin pazardaki gelişimi, ürünün yaşam evresi, pazar payı ve teknoloji maliyetlerini yansıtacak şekilde periyodik olarak düzenlenebilir.

YASAL UYARI
Bu araç, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuryeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen bir finansman programı olan TurSEFF kapsamında tasarlanmıştır. Aracın içeriği tamamen TurSEFF’in sorumluluğundadır; hiçbir şekilde AB, Bakanlık veya EBRD'nin görüşlerini yansıtmak üzere kullanılamaz. Verilen minimum kriterler sadece bir gösterge niteliğindedir. TurSEFF, akreditasyon ya da sertifikalandırma kuruluşu değildir. Teknoloji Seçim Aracı, TurSEFF kapsamında küçük ölçekli projeler için onay sürecinin hızlandırılması amacıyla kurulmuştur. Ekipmanın performans göstergeleri esas olarak ekipmanın verimliliği ve kalitesiyle ilgilidir (bazı durumlarda minimum sertifikalar gereklidir). Listeler, tedarikçi şirketlerin beyanlarına dayanarak hazırlanır. Bu Araçta bulunan bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için makul adımlar atılmış olmakla birlikte, içerdiği bilgilerin eksik, yanlış veya güncelliğini yitirmiş olabileceğine dikkat edilmelidir. Buna göre, TurSEFF, bu Aracın içeriği veya doğruluğuyla ilgili herhangi bir garantide veya beyanda bulunmamakta ve yasalar tarafından izin verilen azami oranda, sınırlama olmaksızın iş kesintisi, kar kaybı, üretim, sözleşmeler, şerefiye veya öngörülmüş tasarruflar da dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı veya önemli olarak meydana gelen hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen