TurSEFF Bileşenleri;
Su Verimliliği

SU VERİMLİLİĞİ

Suyu daha verimli kullanarak, faturalarınızı düşürebilir, şirketinizin ve ülkenin su tüketimini azaltabilir ve çevremizin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Su Verimliliği kaliteden ödün vermeden daha az su tüketmeyi amaçlamaktadır.Örneğin; su tasarrufu proses suyu gerektiren bir proses makinesinin çalışma saatlerini azaltarak ve/veya bir proses suyu geri kazanım sistemi kurarak sağlanabilir. Yalnızca ikinci yaklaşımda tasarruf önlemi ile hedeflenen hizmet (proses makinesinin ihtiyacı olan su) devam ettiği için Su Verimliliği sağlanmaktadır. Bu sebeple, tüm Su Verimliliği önlemleri su tasarrufu sağlar, fakat her su tasarrufu Su Verimliliğiyle sonuçlanmayabilir.

FAYDALARI

Su Verimliliği, son kullanıcıya su arz güvenliğini arttırmada ve su tüketimini azaltmada en hızlı yolu sağlamaktadır. Aynı zamanda Hammadde (özellikle kimyasal) ve Enerji Verimliliği konularında da fayda sağlayabilmektedir. Böylece üreticinin maliyetini azaltmada katkıda bulunur.

TurSEFF SU VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Yalnızca finansman sağlamanın ötesinde, TurSEFF Su Verimliliği finansmanından yararlanan firma ve kurumlara, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağladığımız bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

TurSEFF kapsamında finanse edilebilecek Su Verimliliği önlemleri için Teknoloji Seçim Aracı'nı kontrol edebilirsiniz.

Genel olarak, su tasarrufu ile sonuçlanan herhangi bir faaliyet, projeye bağlı olarak değişen önceden tanımlanmış minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla TurSEFF tarafından desteklenmektedir. Su Verimliliği için yüksek potansiyele sahip alt sektörlerden bazıları şunlardır: tekstil, metalik olmayan diğer mineral ürünler, ana metaller, petrokimya, yiyecek ve içecek, kağıt hamuru ve kağıt, çimento ve cam.

   


   

suyun kapalı döngü
yeniden kullanımı
 otomatik su açma ve kapatma
vanaları
 kapalı döngü suyun şartlandırmayla
geri dönüştürülmesi
 karşı akım
durulama
 su kaçaklarının
azaltılması
 yıkama suyunun 
tekrardan kullanımı
 yüksek basınçlı
düşük hacimli iyileştirmeler
 az su tüketen
proses ekipmanları
 
 

ısıtma ve soğutma
sistemlerinin optimizasyonu
 


atık suyun arıtılıp
yeniden kullanımı
 
 

NEDEN ŞİMDİ?

Tarımda sekötüründe Su Verimliliğini arttırma ve belediyeler için su kaçaklarını azaltma önemli hedeflerdir. Aynı zamanda su maliyeti ve su kıtlığı, su kullanımının yoğun olduğu sektörler ve özel kuruluşlar için de önemlidir.

SU KULLANIMI YOĞUN SEKTÖRLER

Tarımsal ormancılık, tekstil, gıda&içecek, su ve kanalizasyon idareleri, TurSEFF kapsamında Su Verimliliği için en çok potansiyele sahip sektörlerdir. Bununla birlikte, Hammadde Verimliliği önlemleri uygulanarak tüm sektörlerde su tasarrufu sağlanabilir.tarımsal
ormancılık
 
tekstil

 gıda ve
içecek
 su ve
kanalizasyon
idareleri
 

ULUSAL HEDEFLER

Özel sektörde Su Verimliliği için özel bir hedef belirlenmemesine rağmen, büyükşehir belediyeleri ''İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü'' yönetmeliğin geçerlilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde su kayıplarını %30 oranında azaltmakla yükümlüdür; diğer belediyeler için de oran aynıdır fakat onlar için verilen süre 9 yıldır. Tarımda Su Kullanımı Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Öncelikli Dönüşüm Programı yürürlükte olup, sulama sistemlerinin modernize edilmesini, su kullanımının bilinçlendirilmesini ve yeni araçların uygulanmasını amaçlamaktadır ancak sektör için belirlenmiş bir hedef yoktur. Ulusal Su Havzası Yönetim Stratejisi (2014-2023) Su Verimliliğini, su tasarrufunu ve sulama sistemlerinin verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen