TurSEFF Bileşenleri;
Su Verimliliği

SU VERİMLİLİĞİ

Suyu daha verimli kullanarak, faturalarınızı düşürebilir, şirketinizin ve ülkenin su tüketimini azaltabilir ve çevremizin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Su Verimliliği kaliteden ödün vermeden daha az su tüketmeyi amaçlamaktadır.Örneğin; su tasarrufu proses suyu gerektiren bir proses makinesinin çalışma saatlerini azaltarak ve/veya bir proses suyu geri kazanım sistemi kurarak sağlanabilir. Yalnızca ikinci yaklaşımda tasarruf önlemi Su Verimliliği sağlamaktadır, çünkü burada aslında hedeflenen hizmet (proses makinesinin ihtiyacı olan su) devam etmektedir. Bu sebeple, tüm Su Verimliliği önlemleri su tasarrufu sağlar, fakat her su tasarrufu Su Verimliliğiyle sonuçlanmayabilir.

FAYDALARI

Su Verimliliği, son kullanıcıya su arz güvenliğini arttırmada ve su tüketimini azaltmada en hızlı yolu sağlamaktadır. Aynı zamanda Hammadde (özellikle kimyasal) ve Enerji Verimliliği konularında da fayda sağlayabilmektedir. Böylece üreticinin maliyetini azaltmada katkıda bulunur.

TurSEFF SU VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Yalnızca bir kredi veya leasing olmanın ötesinde, TurSEFF Su Verimliliği finansmanından yararlanan firma ve kurumlara, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TurSEFF kapsamında finanse edilebilecek Su Verimliliği önlemleri için Teknoloji Seçim Aracı'nı kontrol edebilirsiniz.

En yaygın Su Verimliliği önlemleri; suyun kapalı çevrim yeniden kullanımı, suyun kapalı çevrim geri kazanımı, otomatik su kapatma vanaları, karşı akışlı yıkama, yüksek basınçlı düşük hacimli sistemler, yıkama suyunun tekrardan kullanımı, su kaçaklarının azaltılması, az su tüketen proses ekipmanları, ısıtma ve soğutma sistemlerinin optimizasyonu ve atık suyun arıtılması ve yeniden kullanımı. Genel olarak, su tasarrufu ile sonuçlanan herhangi bir faaliyet, projeye bağlı olarak değişen önceden tanımlanmış minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla TurSEFF tarafından desteklenmektedir.

   


   

suyun kapalı çevrim
yeniden kullanımı
 otomatik su açma ve kapatma
vanaları
 suyun kapalı çevrim
geri kazanımı
 karşı akışlı
yıkama
 su kaçaklarının
azaltılması
 yıkama suyunun 
yeniden kullanımı
 yüksek basınçlı
düşük hacimli sistemler
 az su tüketen
proses ekipmanları
 
 

ısıtma ve soğutma
sistemlerinin optimizasyonu
 


atık suyun arıtılması ve
yeniden kullanımı
 
 

NEDEN ŞİMDİ?

Tarımda Su Verimliliğini arttırma ve belediyeler için su kaçaklarını azaltma hedefleri bu sektörler için önemli teşvik edici faktörlerdir. Aynı zamanda su maliyeti ve su kıtlığı, su kullanımının yoğun olduğu sektörler ve özel kuruluşlar için de önemlidir.

SU KULLANIMI YOĞUN SEKTÖRLER

Tarımsal ormancılık, tekstil, gıda&içecek, su ve kanalizasyon idareleri, TurSEFF kapsamında Su Verimliliği için en çok potansiyele sahip sektörlerdir. Bununla birlikte, Hammadde Verimliliği önlemleri uygulanarak tüm sektörlerde su tasarrufu sağlanabilir.tarımsal
ormancılık
 
tekstil

 gıda ve
içecek
 su ve
kanalizasyon
idareleri
 

ULUSAL HEDEFLER

Özel sektörde Su Verimliliği için özel bir hedef belirlenmemesine rağmen, büyükşehir belediyeleri ''İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü'' yönetmeliğin geçerlilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde su kayıplarını %30 oranında azaltmakla yükümlüdür; diğer belediyeler için de oran aynıdır fakat onlar için verilen süre 9 yıldır. Tarımda Su Kullanımı Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Öncelikli Dönüşüm Programı yürürlükte olup, sulama sistemlerinin modernize edilmesini, su kullanımının bilinçlendirilmesini ve yeni araçların uygulanmasını amaçlamaktadır ancak sektör için belirlenmiş bir hedef yoktur. Ulusal Su Havzası Yönetim Stratejisi (2014-2023) Su Verimliliğini, su tasarrufunu ve sulama sistemlerinin verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen