TurSEFF Bileşenleri;
Yenilenebilir Enerji

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir Enerji kullanarak, enerji faturalarını düşürebilir, şirketinizin ve ülkenin dış enerji tedarikçilerine olan bağımlılığını azaltabilir ve çevremizin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Sınırlı olan fosil yakıt kaynakları kullanılarak üretilen enerjinin aksine, Yenilenebilir Enerji hızlı bir şekilde yenilenebilen kaynaklar yoluyla elektrik, termal enerji, soğutma ve/veya ulaşım için yakıt üretmeyi amaçlamaktadır.

FAYDALARI

Öz tüketim için Yenilenebilir Enerji, son kullanıcıya enerji tedariğinde güvenlik sağlar, şebekedeki güç piklerini düşürür ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar. Şebekeye satmak için yenilenebilir enerji üretimi, son kullanıcıya en az 10 yıl boyunca rezerv para birimi cinsinden nakit akışı sağlayabilir ve sera gazlarının azaltımı ile ilgili anlaşmalarla gönüllü olarak iş birliği yaparak ek gelir sağlayabilir. Her iki durumda da çevresel etkileri ile finansmandan faydalanan yatırımcıların itibarına etkileri pozitiftir.

TurSEFF YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Yalnızca finansman sağlamanın ötesinde, TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanından yararlanan firma ve kurumlara, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağladığımız bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.Biyokütleden
termal enerji ve elektrik üretimi

Çöp gazından
elektrik üretimi

 
Fotovoltaik güneş
enerjisi projeleri
(arazi ve çatı tipi)

 

Rüzgar enerjisi
projeleri


 Günısı ile kurutma
sistemleri
 Sıcak su üretimi için
günısı sistemleri
 

atıksu çamurundan
elektrik üretimi
 
atıksu çamurunun alternatif yakıt olarak kullanılması
küçük nehir tipi
hidroelektrik santraller
jeotermal
ısı pompaları
jeotermal
santraller

 

Genel olarak, enerji üretmek için yenilenebilir kaynakları kullanan herhangi bir proje, projeye bağlı olarak değişen minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla, program tarafından desteklenmektedir. Türkiye'de Yenilenebilir Enerji yatırımı - hidro, rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal - potansiyeli yüksektir. Türkiye, ülkenin toplam kurulu gücünde yenilenebilir kaynakların payını 2023 yılına kadar yüzde 30'a çıkarmayı bir öncelik olarak belirlemiştir.

NEDEN ŞİMDİ?

Yenilenebilir Enerji yatırımının ana teşvik edici sebepleri; büyük ulusal hedefler, ekipman maliyetlerinin ciddi bir şekilde azalması (özellikle güneş ve rüzgar), elektrik gücü tedariğinde iyileşme, ülke genelindeki doğal kaynaklar ve 10 yıllık elektrik alımını rezerv para biriminde (USD) garanti eden YEKDEM tarifesi.

ULUSAL HEDEFLER

Türkiye, 2023 yılına kadar Yenilenebilir Enerji kaynakları için Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı’nda aşağıdaki hedefleri tanımlamıştır;

 
En az 34 GW
hidroelektrik santrali
En az 20 GW
rüzgar enerjisi santrali
en az 5 GW
güneş enerjisi santrali (PV ve CPS)
en az 1 GW 
biyokütle santrali
en az 1 GW 
jeotermal enerjisi santrali

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen