TurSEFF Bileşenleri;
Yenilenebilir Enerji

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir Enerji kullanarak, enerji faturalarını düşürebilir, şirketinizin ve ülkenin dış enerji tedarikçilerine olan bağımlılığını azaltabilir ve çevremizin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Sınırlı olan fosil yakıt kaynakları kullanılarak üretilen enerjinin aksine, Yenilenebilir Enerji hızlı bir şekilde yenilenebilen kaynaklar yoluyla elektrik, termal enerji, soğutma ve/veya ulaşım için yakıt üretmeyi amaçlamaktadır.

FAYDALARI

Öz tüketim için Yenilenebilir Enerji, son kullanıcıya enerji tedariğinde güvenlik sağlar, şebekedeki güç piklerini düşürür ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar. Şebekeye satmak için yenilenebilir enerji üretimi, son kullanıcıya en az 10 yıl boyunca rezerv para birimi cinsinden nakit akışı sağlayabilir ve sera gazlarının azaltımı ile ilgili anlaşmalarla gönüllü olarak iş birliği yaparak ek gelir sağlayabilir. Her iki durumda da çevresel etkileri ile krediden faydalanın itibarına etkileri pozitiftir.

TurSEFF YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Yalnızca bir kredi veya leasing olmanın ötesinde, TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanından yararlanan firma ve kurumlara, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Yenilenebilir Enerji projeleri şunları kapsamaktadır; biyokütleden termal/elektrik, çöp gazından elektrik, güneş enerjisi projeleri (arazi tipi, çatı tipi), rüzgar enerjisi projeleri, sıcak su üretimi için günısı sistemleri, günısı ile kurutma sistemleri, atıksu çamurundan elektrik üretimi, atık su çamurunun alternatif yakıt olarak kullanılması, küçük ölçekli nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal ısı pompaları ve jeotermal enerji santralleri. Genel olarak, enerji üretmek için yenilenebilir kaynakları kullanan herhangi bir proje, projeye bağlı olarak değişen minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla, program tarafından desteklenmektedir.

ÖZTÜKETİM İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA BAŞARILI BİR İŞ MODELİ: ESCO

ESCO modeli, kamu kurumlarında ve özel sektördeki Yenilenebilir Enerji yatırımları için en yenilikçi ve gelecek vadeden iş modelidir. ESCO, Yenilenebilir Enerji sisteminin uygulanmasını ve enerji tedariğini garanti edecek şekilde son kullanıcılara Enerji Performans Sözleşmesi (EPC) hizmetleri sağlayan bir tüzel yapıdır. ESCO’lar projedeki teknik (ve bazen de finansal) riskleri alarak, müşterilerine enerji üretimini garanti ederler. İlgili müşteri, çok daha kısıtlı bir risk alır ve anlaşılan EPC’e göre enerji maliyetlerindeki düşüşten yararlanır.Biyokütleden
termal ve elektrik üretimi

çöp gazından
elektrik üretimi

 
Fotovoltaik güneş
enerjisi projeleri
(arazi ve çatı tipi)

 

rüzgar enerjisi
projeleri


 günısı ile kurutma
sistemleri
 sıcak su üretimi için
günısı sistemleri
 

atıksu çamurundan
elektrik üretimi
 
atıksu çamurunun alternatif yakıt olarak kullanılması
küçük ölçekli nehir tipi
hidroelektrik santraller
jeotermal
ısı pompaları
jeotermal
santraller

NEDEN ŞİMDİ?

Yenilenebilir Enerji yatırımının ana teşvik edici sebepleri; büyük ulusal hedefler, ekipman maliyetlerinin ciddi bir şekilde azalması (özellikle güneş ve rüzgar), elektrik gücü tedariğinde iyileşme, ülke genelindeki doğal kaynaklar ve 10 yıllık elektrik alımını rezerv para biriminde (USD) garanti eden YEKDEM tarifesi.

ULUSAL HEDEFLER

Türkiye, 2023 yılına kadar Yenilenebilir Enerji kaynakları için Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı’nda aşağıdaki hedefleri tanımlamıştır;

 
En az 34 GW
hidroelektrik santrali
En az 20 GW
rüzgar enerjisi santrali
en az 5 GW
güneş enerjisi santrali (PV ve CPS)
en az 1 GW 
biyokütle santrali
en az 1 GW 
jeotermal enerjisi santrali

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen