Hakkında / Proje Danışmanlığı

PROJE DANIŞMANI

TurSEFF Danışman Ekibi; yatırımcıların sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi veya leasing başvuruları hazırlamaları için teknik destek sağlamaktadır. 

TurSEFF danışmanlık ekibi tarafından verilen teknik destek hizmeti tamamen ücretsizdir. Danışmanlık paketi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmekte ve faydalanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

  TurSEFF danışman ekibi, tüm anlaşmalı banka ve leasing kurumlarına eşit mesafededir ve tarafsızdır.

  TurSEFF danışman ekibi, TurSEFF kapsamında anlaşmalı banka ve leasing kurumlarınca verilen kredi ve leasingin teknik uygunluğunu denetler, ancak limit, faiz oranı, vade, teminat vb. gibi finansman koşullarıyla ilgili yorumda bulunmaz, Kredi/Leasing finansman koşulları anlaşmalı banka ve leasing kurumlarının uhdesindedir. 

  TurSEFF danışman ekibi, tüm firmalara, kurumlara ve paydaşlara eşit mesafededir ve tarafsızdır.

TurSEFF danışman ekibi aşağıdaki başlıklarda teknik destek verir:

  • Projenin koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumludur.
  • TurSEFF finansmanından yararlanan kurum ve kuruluşlara mühendislik, finans, proje geliştirme, pazarlama gibi alanlarda teknik bilgi desteği sağlar. 
  • Anlaşmalı banka ve leasing kurumlarına TurSEFF kapsamında yapılan proje başvurularının teknik ve finansal açıdan uygunluğunu değerlendirir.
  • Anlaşmalı banka ve leasing kurumlarına kapasite geliştirme desteği vererek sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği finansmanında kurumlar nezdinde sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışır.
  • Potansiyel projelerin yaratılması, değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi için kamu ve özel sektör paydaşlarına bilgi paylaşımı sağlar. Bu amaçla seminerler, eğitimler, çalıştaylar, konferanslar ve odak toplantıları düzenler ve düzenlenen organizasyonlara katılır. 

TurSEFF projesinin Türkiye’de uygulanabilmesi için gerekli teknik destek hizmeti STANTEC Türkiye tarafından sağlanmaktadır.

 

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen