TurSEFF Bileşenleri;
Atık Yönetimi

ATIK YÖNETİMİ

Entegre Atık Yönetimi sistemleri ile giderlerinizi azaltabilir, şirketinizin ve ülkenin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltabilir ve çevremizin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Atık yönetimi yenilikçi ve farklı yöntemlerle, organik ve organik olmayan atıkların miktarını azaltmayı amaçlamaktadır. Üretim tesislerinde Atık Yönetimi genel olarak atık azaltmayı, atıkların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamaktadır.

FAYDALARI

Atık Yönetimi atıkların en hızlı şekilde azaltılmasını, atıkların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü sağlarken firmanın piyasadaki rekabetçiliğinin ve itibarının artmasınıda destek olmaktadır. Çevresel ve ekonomik açıdan da pozitif etkileri vardır.

TurSEFF ATIK YÖNETİMİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Yalnızca bir kredi veya leasing olmanın ötesinde, TurSEFF Atık Yönetimi finansmanından yararlanan firma ve kurumlara finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

Atık yönetimi faaliyetleri şunları kapsamaktadır; daha az malzeme girdili yeni ürün tasarımı, proses ekipmanlarının iyileştirilmesi, düşük kimyasal tüketen yıkama makineleri, atıkların proseste yeniden kullanımı, geri dönüşüm için atıkların toplanması, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, atıktan enerji üretimi, ve günlük yaşantımızda atık yönetimi. Genel olarak atık azaltımı ile sonuçlanan herhangi bir faaliyet, projeye göre farklılık gösterebilen, önceden belirlenmiş minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla, program tarafından finanse edilmektedir.

daha az malzeme girdili
yeni ürün tasarımı

proses ekipmanlarının
iyileştirilmesidüşük kimyasal tüketen 
yıkama makineleri


 

 atıkların proseste
yeniden kullanımı


geri dönüşüm için
atıkların toplanması
 


geri dönüştürülmüş
malzemerin kullanımı
 


atıktan enerji
üretimi
 


NEDEN ŞİMDİ?

Atık Yönetiminde, belirli sektörler için “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yönetimi Kanunu”, marjinal üretim maliyeti fırsatlarının azaltılması ve rekabet gücünün artırılması sektör için önemli itici güçler oluşturmaktadır.

ATIK ORANI YOĞUN OLAN SEKTÖRLER

KOBİ’ler için atık yönetiminde en büyük potansiyele sahip olan sektörler; tarımsal ormancılık, hayvancılık, tekstil, plastik, kereste ve doğramacılık ve makine imalatı sektörleridir. Bunlarla birlikte, atık yönetimi tüm sektörlerde uygulanabilir.

ULUSAL HEDEFLER

Atık Yönetimi Yönetmeliği (2015) doğal kaynakların kullanımını en aza indirgemek ve atıkların daha iyi yönetilmesini sağlamak için atıkların azaltımı, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanılmasını teşvik etmektedir. Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı (2014-2017), geri dönüşüm yöntemlerini destekleyerek ekonomik fırsatları ve kaynakların daha verimli kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2011), ambalaj malzemeleri için cam, plastik, metal, kâğıt/mukavva ve ahşap sektöründe yıllık iyileşme hedefleri aşağıdaki gibidir:

 

YIL

CAM(%)

PLASTİK(%)

METAL(%)

KÂĞIT/MUKAVVA(%)

AHŞAP(%)

2014

44

44

44

44

5

2015

48

48

48

48

5

2016

52

52

52

52

7

2017

54

54

54

54

9

2018

56

56

56

56

11

2019

58

58

58

58

13

2020

60

60

60

60

15

 

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Materials Marketplace

Türkiye Materials Marketplace, malzemelerin endüstriler arası yeniden kullanımını desteklemek amacıyla tasarlanmış, bulut tabanlı bir platformdur.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen