Uygunluk Kriterleri

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Anlaşmalı Finansal Kurumlar aracılığıyla finansman arayan firmalara, geniş bir yelpazede çevreci yatırım fırsatları belirleyip projelerini uygulamaları için yardımcı oluyoruz. Siz de projenizin ve firmanızın uygunluğunu kontrol edin!

Faydalanabilecek uygun firmalar;

 1. KOBİ kriterlerine uygun firmalar*
 2. Sadece özel sektörde olan KOBİ kriterlerine* uygun belediye hizmeti sağlayan firmalar
 3. Uygun ekipmana (Teknoloji Seçim Aracı'na bakınız) sahip bayiler ve satıcılar (KOBİ kriterine gereksinim yoktur)
 4. ESCO’lar ve ESCO müşterileri (KOBİ kriterine gereksinim yoktur)
 5. KOBİ kriterlerine* uygun, uygun ekipman (Teknoloji Seçim Aracı'ndan bakınız) üreticileri
 6. Kamu kurumları veya kamuya ait belediye hizmeti sağlayan firmalar (KOBİ kriterine gereksinim yoktur)

*KOBİ kriteri: Tam zamanlı çalışan sayısı en fazla 250, yıllık satış hacmi 50 milyon € veya bilanço aktif büyüklüğü 43 milyon € veya altında olmalıdır.

TurSEFF finansmanı için uygun yatırımlar:

 1. Aşağıdaki alanlarda yapılacak tasarruf/yatırımlar:
 • Kaynak Verimliliği yatırımları:
 • Enerji Verimliliği yatırımları
 • Su Verimliliği yatırımları
 • Hammadde Verimliliği yatırımları
 • Atık Yönetimine dönük yatırımlar
 • Yenilenebilir Enerji yatırımları
 1. Teknoloji Seçim Aracı ile değerlendirilen, 250.000 €’ya kadar finansman ihtiyacı olan hızlı kredilendirme sürecine dahil olan yatırımlar, KDV dahil yatırım tutarı üzerinden finanse edilebilir.
 2. Finansman ihtiyacı 5 milyon €’yu aşmayan projelerde yatırımın %100’üne kadar finansman sağlanabilir.
 3. Kiralanan ekipmanların her bir parçasının maksimum bireysel kredi miktarı ve maksimum satın alma fiyatı şu şekilde olmalıdır;

 

 

Önceden Onaylanmış Teknoloji Yatırımları için

Detaylı Teknik Değerlendirmeye tabi yatırımları için

Üreticiler hariç olmak üzere uygun faydalanıcılar

Üst limit 250.000 €

Üst limit 5 milyon €

Üreticiler

Üst limit 1 milyon €

 

 1. Bir yatırımcı, her bir dilimi 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam maksimum 15 milyon €’ya kadar finansman kullanabilir.
 2. Satıcı ve bayilerin toplam finansman miktarı üretici, satıcı ve bayileri başına 5 milyon €’yu aşmamalıdır.
 3. Finansman miktarının para birimi faydalanıcı tarafından belirlenmektedir.
 4. Aşağıdakileri finanse etmek amacıyla kredilendirme veya leasing yapılmamaktadır;
 • Silah veya askeri teçhizatın üretimi ve/veya ticareti
 • Finansal kuruluşlar veya finansman servisi veren şirketler
 • Sigorta sektörü
 • Tütün veya alkol üretimi ve/veya ihracatı
 • Kumarhane veya diğer kumarla ilişkili sektörler
 • Mülk veya para birimindeki spekülatif yatırımlar veya diğer spekülatif yatırım faaliyetleri
 • Diğer şirketlerin sermaye benzeri yatırımları dahil olmak üzere her türlü menkul kıymetlere yapılan yatırımlar
 1. Bunlara ek olarak, finansman amacıyla da bir kredi sağlama veya leasing yapılmamaktadır;
 • Yeni üretim tesislerine yapılan yatırımlar (“yeşil alan yatırımları”)
 • Bir satıcıya veya satıcı ve üreticilere kredi dışında, işletme sermayesi gereksinimleri
 • Ulusal Enerji Verimliliği standartlarına halihazırda uyan yeni ticari binalara yapılan yatırımlar
 • Arazi ve mevcut binaların satın alımı, kiralanması ya da finansal kiralama yapılması
 • Sadece kısa veya orta vadeli kar elde etmeyi amaçlayan gayrimenkul yatırımları
 • Şebekeye bağlı elektrik üretimi ve/veya nakliyesi için biyoyakıt (biyodizel veya biyo-etanol gibi) kullanımı

 

Kamu Sektörü

Faydalanacak firmanın bir kamu kuruluşu olması durumunda, TurSEFF kapsamında finanse edilecek olan projenin, projenin türüne ve boyutuna göre değişen EBRD Kamu Satın Alma Yönetmeliği uyarınca satın alımının yapılması gerekmektedir.

Projeler için teknik uygunluk kriterleri

 1. Finansman talebi 250.000 €’ya kadar olan projeler için

Yüksek performanslı ekipman ve malzemeler için finansman ihtiyacınız var ise hemen buraya tıklayarak Teknoloji Seçim Aracı'ndan teknik kriterleri kontrol edebilirsiniz. Ekipmanınızı bulabilir, finansman için gerekli minimum standartları kontrol edebilir ve ekipmanınızın minimum standartlara uyumlu olduğunu gösteren uygunluk belgesini temin edip, TurSEFF’in anlaşmalı olduğu herhangi bir finansal kuruluşa başvurabilirsiniz.

 1. Kredi miktarı 250.000 € ve 5 milyon € arasında olan projeler için
 1. Endüstride ve tarımda Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları
 • Uygun ticari Sürdürülebilir Enerji yatırımları, birincil enerji tüketiminde ve/veya elektrik ve/veya yakıtların ve/veya diğer enerji türlerinin nihai tüketimini azaltan ekipman, sistemler ve süreçlerdeki kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını içerir.
 • Teknik enerji performansı: Yatırım, her koşulun eşit olması durumunda, yıllık bazda ölçülen Enerji Tasarruf Oranı veya %20 veya daha fazla CO2eş azaltımı sağlayacaktır.
 • Yenileme yatırımları: Yatırım, mevcut tesislerdeki Enerji Verimliliğine veya Yenilenebilir Enerji ekipmanının güçlendirilmesine odaklanmalıdır. Yeni üretim tesislerine yapılan yatırımlar TurSEFF bünyesinde finansman için uygun değildir.
 • Kapasite artırımı: Mevcut bir üretim tesisinde yapılacak proje kapsamında kapasite artırımı olabilmesi için;
 1. mevcut ekipmanın daha yüksek kapasiteli ekipmanlarla değiştirilmesi ve
 2. kapasite artırımının mevcut kapasitenin iki katından fazla olmaması gerekmektedir.
 1. Ticari ve kamu binalarında Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları
 • Binalar için uygun Sürdürülebilir Enerji yatırımları, birincil enerji tüketiminde ve/veya nihai elektrik ve/veya yakıt tüketiminde ve/veya binalardaki diğer enerji türlerinde azalmaya olanak tanıyan ekipman, sistem ve süreçlerde kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını içerir.
 • Teknik enerji performansı: Yatırım, her koşulun eşit olması durumunda yıllık bazda ölçülen Enerji Tasarruf Oranını %30 veya daha fazla sağlamalıdır.
 • Yenileme yatırımları: Yatırım, mevcut binaların yenilenmesine odaklanmalıdır. Yeni binalardaki yatırımlar finansman için uygun değildir.
 1. Yenilenebilir Enerji yatırımları
 • Teknik enerji performansı: Yenilenebilir Enerji projelerinin kapsam dahilinde olması için aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır;
 • Basit geri ödeme süresi 15 yılın altında olmalıdır.
 • Rüzgar türbinlerinin kurulu kapasite kullanım oranı %22’den düşük olmamalıdır.
 • Nehir tipi hidroelektrik santrallerinin kurulu kapasite kullanım oranı %25’ten düşük olmamalıdır.
 • Tüm yenilenebilir enerji projelerinin mali açıdan uygulanabilirliği, net bugünkü değer (%7 iskonto oranı kullanılarak hesaplanmıştır) ile hesaplanır.
 • Enerji üretimi projelerinde, maksimum toplam kurulu kapasite 10 MW’ı ve küçük nehir tipi hidroelektrik santrallerinde ise 5 MW'ı aşmamalıdır.

Bir Teknoloji Seçin

Finanse edilecek olan yüksek performanslı ekipman ve malzemeleri seçin.

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen