Hakkında / TurSEFF

TurSEFF

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır.

Proje Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiştir ve 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmektedir. TurSEFF bugüne kadar 1000’den fazla projeye 600 milyon EUR değerinde finansman sağladı ve 500 MW yenilenebilir enerji gücü kurulmasını destekledi. Üretilen temiz enerji ile her yıl 800 bin konutun tüketimi karşılanıyor ve 900 bin otomobilin yol açtığı hava kirliliğine eş değer CO2 salımının önüne geçiliyor.

2017’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından TurSEFF’in yeni fazı daha kapsamlı bir şekilde başlatıldı;

      • Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği ve Atık Yönetimi yatırımları eklendi.

      • Uygun faydalanıcılar kategorisine “Kamu Kurumları” da katıldı.

      • Kredi haricinde leasing seçeneği de kullanıma sunuldu.

TurSEFF III’te sağlanacak olan toplam finansman miktarı 400 milyon €’dur.

Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip, yatırımcıların Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi veya leasing başvuruları hazırlamak için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TurSEFF programı, Stantec tarafından yönetilen bir konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.

 

 

TurSEFF Zaman Tüneli


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1410

finanse edilen projeler

618

milyon Avro değerinde finansman
 

807

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

914

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

500

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen