Hakkında / TurSEFF

TurSEFF

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır.

Proje Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiştir ve 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmektedir. İlk faz (2010-2013) ve ikinci faz (2013-2017) süresince 1000’den fazla yatırım projesine 570 milyon €’dan fazla finansman sağlanmıştır. Toplamda yıllık sağlanan CO2eş emisyonu azalımı, her yıl yaklaşık 900.000 otomobil tarafından yayılan CO2eş emisyonuna eşdeğerdir. Aynı zamanda yıllık enerji tasarrufu, Türkiye’de her yıl neredeyse 3,5 milyon kişi tarafından tüketilen elektriğe eşittir.

2017’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından TurSEFF’in üçüncü fazı daha kapsamlı bir şekilde başlatıldı;

  • Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği ve Atık Yönetimi yatırımları eklendi.
  • Uygun faydalanıcılar kategorisine “Kamu Kurumları” da katıldı.
  • Kredi haricinde leasing seçeneği de kullanıma sunuldu.

TurSEFF III’te sağlanacak olan toplam finansman miktarı 400 milyon €’dur.

Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip, yatırımcıların sürdürülebilir enerji projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi veya leasing başvuruları hazırlamak için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TurSEFF programı, STANTEC, tarafından yönetilen bir konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.

 

 

TurSEFF Zaman Tüneli


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

8

faaliyet süresi (yıl)
 

1071

finanse edilen projeler

580

milyon Avro değerinde finansman
 

3.5

milyon hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

898

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

482

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen