Hakkında / GEFF

GEFF

GEFF Programı, 24 ülkede 130’dan fazla finans kuruluşu ile çalışmakta ve  4 milyar € 'ya yakın finansman ile EBRD tarafından desteklenmektedir. Bu sayede 120.000’den fazla firmanın yıllık 7 milyon tondan fazla CO2 emisyonu azaltılmıştır.

GEFF programları aracılığıyla, EBRD yerel finansal kurumlara finansman sağlayarak çok sayıda çevreci yatırımı finanse etmektedir.

GEFF programı projelere finansal destek sağlamanın ötesinde, deneyimli bankacı ve teknik program yöneticilerinden oluşan bir EBRD ekibi tarafından GEFF ürün ve hizmetleri için tutarlı, kaliteli ve yenilikçi bir hizmet de sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, katılan finansal kurumların ve müşterilerin pazar uygulamalarını geliştirmesine yardımcı olmak için danışmanlık hizmetleri de mevcuttur.

Bu da GEFF Programlarının çevreci ekonomi yatırımlarının faydalarını ve çevreci projeleri nasıl yatırıma dönüştürdüklerini göstermelerine yardımcı olur.

TurSEFF de Türkiye’deki GEFF Programlarından biridir. Diğer programlar ise konut sektörünü hedefleyen TurEEFF ve özel sektör için orta ölçekli kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını (10 milyon €’dan büyük) hedef alan MidSEFF’tir.

                          
 

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1503

finanse edilen projeler

637

milyon Avro değerinde finansman
 

832

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

924

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

526

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen