Hakkında / GEFF

GEFF

GEFF Programı, 26 ülkede 140’tan fazla finans kuruluşu ile çalışmakta ve  4 milyar € 'dan fazla finansman ile EBRD tarafından desteklenmektedir. Bu sayede 130.000’den fazla firmanın yıllık 7 milyon tona yakın CO2 emisyonu azaltılmıştır.

GEFF programları aracılığıyla, EBRD yerel finansal kurumlara finansman sağlayarak çok sayıda çevreci yatırımı finanse etmektedir.

GEFF programı projelere finansal destek sağlamanın ötesinde, deneyimli bankacı ve teknik program yöneticilerinden oluşan bir EBRD ekibi tarafından GEFF ürün ve hizmetleri için tutarlı, kaliteli ve yenilikçi bir hizmet de sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, katılan finansal kurumların ve müşterilerin pazar uygulamalarını geliştirmesine yardımcı olmak için danışmanlık hizmetleri de mevcuttur.

Bu da GEFF Programlarının çevreci ekonomi yatırımlarının faydalarını ve çevreci projeleri nasıl yatırıma dönüştürdüklerini göstermelerine yardımcı olur.

TurSEFF de Türkiye’deki GEFF Programlarından biridir. Diğer programlar ise konut sektörünü hedefleyen TurEEFF ve özel sektör için orta ölçekli kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını (10 milyon €’dan büyük) hedef alan MidSEFF’tir.

                          
 

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen