TurSEFF Bileşenleri;
Hammadde Verimliliği

HAMMADDE VERİMLİLİĞİ

Hammaddeleri daha verimli kullanarak maliyetlerinizi düşürebilir, şirketinizin ve ülkemizin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltabilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Hammadde tasarrufu, belirli bir ürünün imalatında kullanılan hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır. Hammadde Verimliliği ise ürünün kalitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan aynı ürünü imal ederken hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

FAYDALARI

Hammadde Verimliliği, son kullanıcıya hammadde kullanımının ve atık azaltımının en hızlı yolunu sağlamaktadır. Aynı zamanda Hammadde Verimliliği Su ve Enerji Verimliliği gibi diğer faydalar da sağlayabilmektedir. Böylece üreticinin maliyetlerini azaltmada da katkıda bulunur.

TurSEFF HAMMADDE VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Yalnızca finansman sağlamanın ötesinde, TurSEFF Hammadde Verimliliği finansmanından yaralanan firma ve kurumlara, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağladığımız bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

TurSEFF kapsamında finanse edilebilecek Hammadde Verimliliği faaliyetleri Teknoloji Seçim Aracı'na dahil edilir.

Genel olarak, hammadde tasarrufu ile sonuçlanan herhangi bir faaliyet, önceden tanımlanmış projeye bağlı olarak değişen minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla TurSEFF tarafından desteklenmektedir. Hammadde Verimliliği için yüksek potansiyeli sahip alt sektörlerden bazıları şunlardır: tekstil, metalik olmayan diğer mineral ürünler, ana metaller, plastik, kağıt hamuru ve kağıt, çimento, cam, ahşap ve ahşap işleri ve makine yapımı.

NEDEN ŞİMDİ?

Hammadde Verimliliğinin temel amaçları, ara mallarda ithalata bağımlılığın ve marjinal üretim maliyetlerinin düşürülmesi, rekabetin artması ve atıkların azaltılmasıdır.

HAMMADDE VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ YÜKSEK SEKTÖRLER

Tekstil, plastik, kereste & doğrama ve makine imalatı sektörleri, KOBİ’ler arasında Hammadde Verimliliği için en çok potansiyele sahip sektörlerdir. Bununla birlikte, Hammadde Verimliliği önlemleri uygulanarak tüm sektörlerde hammadde tasarrufu sağlanabilir.

 tekstil


kereste & doğrama


plastik


makine ve imalatı

 

ULUSAL HEDEFLER

1 Temmuz 2013'te kabul edilen Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), diğer politikaların bir parçası olarak konuya değinmesine rağmen, bugüne kadar Türkiye, özel Hammadde Verimliliği politikası ya da hedef belirlememiştir.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Materials Marketplace

Türkiye Materials Marketplace, malzemelerin endüstriler arası yeniden kullanımını desteklemek amacıyla tasarlanmış, bulut tabanlı bir platformdur.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen