HABER


İş Leasing – TurSEFF işbirliğinde bir yıl geride kalırken, finanse edilen yatırımların odağında tarımda yeşil projeler var.

15.03.2022


İş Leasing’in 2021 yılında TurSEFF’e dahil olmasıyla tarım alanında hayata geçirilen TurSEFF projelerinin sayısında önemli bir artış yaşanmaya başladı. Geçen yıl Şubat ayında TurSEFF anlaşmalı finans kuruluşları arasına katılan ve TurSEFF kapsamında hayata geçirilen sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerinde hızlı aksiyonlar alan İş Leasing, bir yıl gibi kısa bir süre içinde toplam 288 yeşil projeye finansman sağlayarak önemli bir başarıya imza attı. Hayata geçirilen projeler içinde TurSEFF için de önemli sektörlerden biri olan tarımda toplam 107 proje finansmanı yapılmış olması, ayrıca dikkat çekici bir başarı hikayesi olarak ön plana çıkıyor.

Küresel ölçekte tarım sektörü, artan kuraklık ve verimli tarım alanlarının kaybedilmesi nedeniyle iklim değişikliğinden olumsuz şekilde etkilenirken, aynı zamanda bir sera gazı kaynağı olarak iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. İklim değişikliği ve tarımın bu iki yönlü ilişkisi ışığında bakıldığında, ana amacı iklim krizinin yol açtığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi olan TurSEFF açısından tarım sektörü, faaliyete başladığı 2010 yılından beri önemli ve öncelikli sektörlerin başında geliyor.

TurSEFF – İş Leasing işbirliğinde bir yıl geride kalırken, başta tarım olmak üzere çeşitli sektörlerde sürdürülebilirlik projeleri hayata geçirilerek, kısa zamanda pek çok başarı hikayesine imza atıldı:

  • TurSEFF ile toplam 288 adet yeşil proje finansmanı
  • TurSEFF kapsamında tarım sektöründe leasing ile finanse edilen ilk GES projesi
  • Tarım sektöründe 107 proje finansmanı
  • Finanse edilen projelerle elde edilen enerji verimliliği 14 bin MWh
  • Önlenen toplam karbon salımı miktarı 47 bin ton

Başta düşük emisyonlu tarım makineleri, enerji verimli tarımsal ekipmanlar ve tarım sektöründe hayata geçirilen güneş enerjisi yatırımları gibi projeler olmak üzere, finanse edilen çok sayıda yeşil projeyle önemli bir karbon salımı azaltımı da sağlanarak iklim krizinin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine katkı verildi.

İş Leasing; hızlı TurSEFF adaptasyonu ve odağına iklim krizi için hayati önem taşıyan tarım gibi sektörleri alarak geliştirdiği yenilikçi ve sürdürülebilir leasing çözümleriyle, “sürdürülebilirlik finansmanı” yaklaşımını kurumsallaştırmaya başlayarak önümüzdeki dönemde bu alanda daha büyük başarılara imza atacağını göstermektedir. TurSEFF’in temel amaçlarından biri olan, anlaşmalı finans kuruluşları nezdinde sürdürülebilirlik odaklı finansman çözümlerinin kurumsallaşması hedefi açısından bakıldığında, İş Leasing’in sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımının TurSEFF için ayrıca bir başarı hikayesine dönüşeceği beklenmektedir.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

13

faaliyet süresi (yıl)
 

2772

finanse edilen projeler

809

milyon Avro değerinde finansman
 

1123

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1248

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

691

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen