HABER


Atık Yönetimi projelerine TurSEFF finansmanı

09.03.2022


Atık yönetimi yaklaşımı, dairesel ekonomi modeline geçiş ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için en önemli faktörlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Başlangıçtan bugüne sürdürülebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesi için finansman ve teknik destek sağlayan TurSEFF, atıktan enerji projelerinin yanı sıra atık yönetimi projelerine de finansman sağlayabiliyor.

Atık yönetimi yaklaşımı, iklim krizinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakıtlar, tarım ve hayvancılık, sanayi, şehirleşme ve kuraklık gibi faktörlerin hepsini kapsayan ve doğru uygulandığında tüm bu faktörlerin olumsuz etkilerini bertaraf ederek hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlayan bir yaklaşım. Bu yaklaşımın temelinde, kentsel, tarımsal ve endüstriyel ölçekte tüm süreçlerde verimli üretim sistemleri ile atıkların azaltılması, yani daha az girdi ile aynı ürün ve hizmetin üretilebilmesi ve ortaya çıkan atıkların yeniden kullanıma sokularak ürün ve süreç verimliliğinin sağlanması yatıyor.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı, TurSEFF, genişletilen kapsamı sayesinde dairesel ekonomi ve sürdürülebilir üretimin en önemli unsurlarından olan atık yönetimi projelerine finansman ve teknik destek verebiliyor. Atıkların yeniden kullanımı, ticari değeri yüksek atıkların geri kazanımı, gelişmiş atık toplama tekniklerinin benimsenmesi ile atıkların geri dönüşümü ve atıktan enerji üretimi alanındaki projeler, TurSEFF tarafından finanse edilebilen projelerin başında geliyor.

Atık yönetimi alanında potansiyel projelerin hayata geçirilmesi için TurSEFF tarafından eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlenerek hem paydaşlar nezdinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, hem de farkındalığın arttırılması hedefleniyor.

TurSEFF kapsamında bugüne kadar toplam 59 MW kurulu güce sahip 23 adet atıktan enerji projesine 52 milyon €’ya yakın finansman sağlandı. Bu projelerle 759 bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk enerji tasarrufu sağlanmış oldu. Önlenen karbon salımı, 95 bin otomobilin yol açtığı karbon emisyonuna denk geliyor. TurSEFF’in finanse ettiği bu yatırımlar sayesinde yılda 728 bin ton tarımsal atık, 2.2 milyon ton hayvansal atık ve 2.9 milyon diğer atık çöp döküm sahasına gitmek yerine yenilenebilir enerji üretiminde kullanılmış oldu.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen