HABER


Sürdürülebilirlik yatırımlarında Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan DenizBank, TurSEFF programına dahil oldu.

25.02.2021


Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından DenizBank’a sağlanan toplam büyüklüğü 50 milyon dolar olan fon, TurSEFF programı dahilinde yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

2010 yılında başlayan TurSEFF projesinin; birinci fazı olan 2010-2013 yılları arasında ve ikinci fazı olan 2013-2017 yılları arasında da TurSEFF anlaşmalı bankalarından biri olan DenizBank, TurSEFF kapsamında değerlendirilen çok sayıda sürdürülebilir enerji projesini destekleyerek KOBİ’lerin verimliliğine ve yeşil dönüşümüne destek olmuştu. Günümüzde tarım ve yenilenebilir enerji gibi sürdürülebilirlik projelerinin finansmanında lider bankalardan biri olan DenizBank, TurSEFF’le birlikte kaynak verimliliği yatırımlarında da öncü bir rol üstlenerek Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sağlamaya devam edecek.

TurSEFF finansmanı, yatırımcı firmalara danışmanlık desteğiyle birlikte sunuluyor. DenizBank’tan TurSEFF kapsamında finansman kullanan firma ve kurumlar, TurSEFF teknik ekibinden mühendislik, finans, pazarlama gibi alanlarda danışmanlık desteği alabilecekler. TurSEFF danışmanlık destekleri Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse ediliyor.

EBRD tarafından geliştirilen ve 2010 yılından beri uygulanmakta olan TurSEFF programı kapsamında bugüne kadar 1800’den fazla projeye 665 milyon Euro’yu aşan finansman sağlanarak 1,1 milyon aracın yıllık karbon emisyonuna eşdeğer sera gazı salımının önüne geçilmiş oldu.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

12

faaliyet süresi (yıl)
 

2423

finanse edilen projeler

749

milyon Avro değerinde finansman
 

1049

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1133

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

636

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen