HABER


İkinci YETA Çalıştayı

19.06.2020


TurSEFF ve Solarbaba işbirliğiyle düzenlenmekte olan YETA çalıştaylarının ikincisi “YETA modeli ve Finansman” teması ile 18 Haziran’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Çalıştaya katılan kurum ve kuruluşlar; Türkiye’de yeni yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracak önemli bir alternatif yatırım modeli olan Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları’nda (YETA) potansiyel paydaşlar ve taraflardı. Elektrik üreticisi şirketler, elektrik tüketicisi olan kurumsal şirketler ve enerji yatırımlarının gerçekleşmesine sağladıkları finansman ile katkıda bulunan finansal kurumlar, çalıştay boyunca YETA modelini ve bu modelin Türkiye’de nasıl hayata geçirilip yaygınlaştırılabileceğini masaya yatırdılar.

Çalıştayda, YETA’ların Türkiye’de hayata geçirilebilmesi için finansman yaklaşımının nasıl olabileceği, finans kurumlarının bu yöndeki beklentileri, hangi aşamada işleme dahil olmaları gerektiği, alıcı taraftan beklentileri gibi konular finansal kurumların temsilcileri tarafından paylaşıldı. Çalıştaya katılan elektrik tüketicisi kurumsal firmalar ise uygulamakta oldukları sürdürülebilirlik ve diğer çevre politikaları hedefleri gereği, kendilerinin ve tedarik zincirlerindeki üreticilerinin uygulamalarından bahsederek çalıştaya katkıda bulundular.

“Finansman” teması ile düzenlenen ve YETA’ların önemli bir ayağı olan enerji yatırımlarının finansmanın tartışıldığı çalıştayın ilki, 20 Şubat tarihinde ''Enerji Üretimi ve Ticareti'' teması ile gerçekleştirilmişti. YETA Çalıştaylarının üçüncüsünün ise YETA modelinin bir diğer önemli ayağı olan “Tüketici” teması ile bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

11

faaliyet süresi (yıl)
 

2131

finanse edilen projeler

695

milyon Avro değerinde finansman
 

993

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1108

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

601

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen