HABER


NEXT-GEN projesi için Gaziantep’teydik

20.01.2020


TurSEFF’in kurum ve paydaşlara yönelik farkındalık arttırma ve kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında, NEXT-GEN tarafından düzenlenen iki günlük çalıştay için 17-18 Aralık’ta Gaziantep’teydik.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilen Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) tarafından geliştirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler ile ortak olarak yürütülen projenin çalıştayına, TurSEFF’in yanısıra Güneydoğu Anadolu’dan seçilen 10 pilot belediyenin temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürleri ve ilgili okulların müdürleri katıldılar.

Çalıştay boyunca proje kapsamında seçilen pilot okulların enerji verimliliği potansiyellerinin belirlenmesi ve enerji etüdlerinin yapılması konuları işlendi. Seçilen 10 ildeki pilot belediyeler için de enerji verimliliği kılavuzu hazırlanması üzerine sunumlar gerçekleştirildi. TurSEFF olarak biz de sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenecek projelerin finansmanına yönelik bir sunumla katkıda bulunduk.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1565

finanse edilen projeler

641

milyon Avro değerinde finansman
 

836

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

927

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

526

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen