HABER


YEKSEM Sempozyumundaydık

16.12.2019


TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya şubesi tarafından bu yıl 10. Kez düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu YEKSEM, 12-14 Aralık’ta Antalya’daydı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve uygulama teknolojilerini bilimsel veriler ışığında ve yeni teknolojik uygulama ve araştırmalarla değerlendirmek amacını taşıyan YEKSEM Sempozyumunda, sürdürülebilir enerji faaliyetleri için yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut ve gelecekteki durumu tartıştırıldı. Akademisyenlerin, ilgili sektörlerin temsilcilerinin, enerji konusunda faaliyet gösteren danışman ve mühendislerin katılım gösterdiği sempozyuma TurSEFF de bir sunumla katkı sağladı.

TurSEFF, üç günlük etkinliğin ilk gününde “Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Finansman Fırsatları ve Uygulamaları” oturumunun panelistiydi. Panelde hem TurSEFF’in yenilenebilir enerji yaklaşımını aktardık, hem de bu alanda vermiş olduğumuz teknik destekler ve finansman sonucunda gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerden örnekler sunma fırsatı bulduk. TurSEFF’in 2010 yılından bu yana Türkiye'de yenilenebilir enerji projelerinin, özellikle de güneş enerjisi projelerinin yaygınlaşmasındaki kaldıraç etkisini ve rolünü de tartıştığımız forumda, yenilenebilir enerji projelerinin teknik, finansal, sosyal ve çevresel değerlendirmelerinin proje finansmanı yaklaşımı açısından önemini vurguladık.

Panel sonrasındaki soru-cevap bölümünde, TurSEFF’in belediyeler ve özel sektöre yönelik olarak geliştirmiş olduğu finansal çözümler ve finansmanla birlikte vermiş olduğu teknik destek hizmetleri hakkında verimli tartışmalar yapıldı.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

10

faaliyet süresi (yıl)
 

1967

finanse edilen projeler

676

milyon Avro değerinde finansman
 

963

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1094

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

592

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen