HABER


Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı ve Eğitimleri

27.12.2018


Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından 26 Aralık’ta ‘’İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi’’ kapsamında “Yönetişim ve Katılımcı Planlamayla Eylem Planı Hazırlama ve Finansmana Erişim” eğitimi Denizli Büyükşehir Belediyesi personelinin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

TurSEFF projesi Yerel Yönetimler uzmanı Gautham Nallavari belediyelerin potansiyel ve öncelikli yatırım başlıklarını ve bu yatırımlar ile sağlanacak kazanç ve katma değerleri örneklerle açıklarken, Finans Kurumları İlişkileri müdürü Seyran Hatipoğlu TuRSEFF kapsamında finansman kaynakları ve erişimi konusunda bilgilendirme yapmıştır.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1375

finanse edilen projeler

610

milyon Avro değerinde finansman
 

796

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

911

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

490

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen