SEM Biyokütle - Türkiye’nin Manisa ilinde piroliz projesi

 

Biyokütle tesisinden elektrik ve termal enerji üretimi, Manisa

SEM biyokütle, Manisa ilinin, Akhisar ilçesinde piroliz tesisi inşa edilmesi ve faaliyete alınması için kurulmuştur.

SEM biyokütle, 1 MWe kapasitesinde piroliz tesisi kurulması amacıyla TurSEFF finansmanından yararlanmak için başvuruda bulunmuştur. Projedeki santral ham kaynak olarak Manisa bölgesinde bol miktarda bulunan tavuk çiftliklerinden alacağı hayvan gübresini kullanmayı amaçlamaktadır.

Proje sonucunda, tesis yılda 6,4 GWh elektrik üretecektir. Ayrıca bu tesis sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir katkıda bulunacaktır ve üretilen ısının biyolojik anaerobik sindirim sürecinde tekrar kullanılmasını sağlayacaktır.

Buna ek olarak, tesis yılda 36 bin ton tavuk gübresinin doğaya kontrolsüz olarak salınımını engelleyerek toprak ve su kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkmasına engel olacaktır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen