POLRES - Ankara'da biyogaz tesisi

 

Biyogaz tesisinden elektrik ve termal enerji üretimi, Ankara

Polres Elektrik, Ankara ilinin, Polatlı ilçesi, Sakarya köyünde biyogaz tesisi inşa edilmesi ve faaliyete alınması için kurulmuştur.

Polres Elektrik, 1,47 MWel kapasitesinde biyogaz tesisi kurulması amacıyla TurSEFF finansmanından yararlanmak için başvuruda bulunmuştur. Tesis 870 kWel ve 600 kWel kapasitesinde iki adet pistonlu motor içermektedir. Projedeki santral ham kaynak olarak Polatlı bölgesinde bol miktarda bulunan büyükbaş hayvan ve tavuk çiftliklerinden alacağı hayvan gübresini kullanmayı amaçlamaktadır.

Proje sonucunda, tesis yılda 7,7 GWh elektrik üretecektir. Ayrıca bu tesis sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir katkıda bulunacaktır ve üretilen ısının biyolojik anaerobik sindirim sürecinde tekrar kullanılmasını sağlayacaktır.

Buna ek olarak, tesis büyükbaş hayvan gübresinin doğaya kontrolsüz olarak salımını engelleyerek toprak ve su kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkmasına engel olacaktır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen