Dorte Gıda GES – Uşak ilinde çatı tipi güneş enerjisi projesi

 

Uşak’ta çatı tipi güneş enerji santraliyle temiz elektrik üretimi

Uşak’ta yer alan Dorte Gıda firması bina çatısına elektrik ihtiyacını karşılamak ve temiz enerji üretmek amacı ile güneş enerjisi santrali kurmuştur.

Gerçekleştirilen bu projeyle firma elektrik ihtiyacını mahsuplaşma yolu ile güneş enerjisinden karşılayarak fazla ürettiği elektriği şebekeye satmaktadır.

Projenin senede yaklaşık 1.148 MWh elektrik üretmesi beklenirken 393 ton CO2eş emisyon azalımı sağlayacağı öngörülüyor.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen