DOĞU STAR – Malatya'da bir çöp gazı santrali

 

Malatya’da çöp gazı santraliyle elektrik üretimi

Çöp gazı organik kentsel atıkların çürümesiyle oluşur. Kentsel atıkların atmosfere yüksek oranda metan verme potansiyeli vardır. Metan küresel ısınmaya etkisi yüksek bir sera gazıdır, bu etki CO2’e göre 25 kat daha yüksektir. Gazı yakma işlemiyle metan; su, CO2 ve elektrik enerjisine dönüştürülerek sera gazı miktarında önemli bir azaltma gerçekleşir.

Doğu Star, Malatya Belediyesi ile 2,4 MWe gücünde bir çöp gazı santrali kurmak ve işletmek için bir anlaşma imzalamıştır. Projenin gerçekleşmesiyle beraber yaklaşık 35.000 aracın atmosfere vereceği miktarda sera gazı salımı azaltılacaktır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen