HABER


Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Yeşil Teknoloji Seçim Aracı'na dahil edildi.

14.12.2022


Yeşil Teknoloji Seçim Aracı (Green Technology Selector) TurSEFF ve GEFF finansmanı için uygun olarak değerlendirilmiş ve teknik olarak ön onaylı, yüksek performanslı teknolojilerin ve ekipmanların bir listesidir. Teknik ön onay almış ekipman ve teknolojiler, GEFF kapsamında tanımlanmış minimum performans gereksinimlerini karşılar ve piyasa ortalamasının üzerinde ekonomik ve çevresel faydalar sağlar. Liste, en son teknolojileri, malzemeleri ve yeni tedarikçileri içerecek şekilde düzenli olarak güncellenmektedir. Bu kapsamda Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, düşük karbonlu ve verimli ulaşım altyapısının bir parçası olarak Teknoloji Seçim Aracı’na eklenmiştir.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen