HABER


TurSEFF, Biyokütle Riski ve Finansmanı Çalıştayındaydı.

20.05.2022


11-13 Mayıs tarihleri arasında banka ve leasing firmalarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Biyokütle Riski ve Finansmanı Çalıştayı, "Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olması İçin Biyokütlenin Sürdürülebilir Kullanımı" projesi kapsamında İzmir’de Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinde düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) finansmanı altında 2018 yılından beri yürütülmekte olan projenin amacı, Türkiye'de tarımsal kalıntıların biyokütle potansiyelini biyoenerji yoluyla ekonomiye kazandırarak fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmaktır.

Türkiye'deki biyokütle santralleri ile ilgili finans kurumları ile sinerji yaratmak ve finansal ve mevzuat bilgisi alışverişinde bulunmak amacıyla "Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olması İçin Biyokütlenin Sürdürülebilir Kullanımı" projesi kapsamında düzenlenen ve TurSEFF olarak katılım gösterdiğimiz çalıştayda, TurSEFF proje finansmanı yaklaşımını ve Türkiye’deki biyokütle santrallerine yönelik deneyimlerimizi katılımcılarla paylaştık.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

13

faaliyet süresi (yıl)
 

2556

finanse edilen projeler

767

milyon Avro değerinde finansman
 

1058

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1168

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

652

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen