HABER


TurSEFF ve QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. iş birliğinde yeni bir başarı hikayesi: Kayseri Çöp Gazı Santrali

11.11.2020


Kayseri’de, R Enerji tarafından hayata geçirilen çöp gazı santrali projesi, TurSEFF kapsamında değerlendirilerek TurSEFF anlaşmalı finansal kuruluşlarından QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. tarafından finanse edildi. Projeyle TurSEFF ve QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. iş birliğinde yeni bir başarı hikayesine imza atılarak, TurSEFF kapsamında ilk kez bir çöp gazı enerji santrali projesi leasing yöntemiyle finanse edilmiş oldu.

Çöp gazı tesisleri şehirlerde fosil yakıt tüketimini azaltarak enerjinin alternatif kaynaklardan elde edilmesi konusunda önemli bir alternatif enerji üretim modeli. Kayseri’deki çöp gazı tesisi projesiyle, toplanan kentsel atıklardan yıllık 23.400 MWh elektrik enerjisi üretilecek ve böylece enerji üretiminde fosil yakıt kullanımından kaçınılarak çevresel ve ekonomik fayda elde edilecek.

Çöplerden kaynaklanan zararlı gaz ve kötü koku gibi problemlerin bertaraf edilmesi gibi yan faydaları da olan projenin 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Rakamlarla Kayseri Çöp Gazı Tesisi:

Proje alanı: 41 (hektar) – 410.366 m2

Atık İşleme Kapasitesi: 800 ton/gün

Toplam kurulu güç: 3.12 MW

Emisyon azaltımı: 220.580 ton CO2eş

İç verim oranı: % 36,1

Yatırım miktarı: 2.171.229 €


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

10

faaliyet süresi (yıl)
 

1819

finanse edilen projeler

666

milyon Avro değerinde finansman
 

922

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1083

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

566

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen