HABER


AVERE’nin Türkiye kuruluş toplantısına TurSEFF olarak biz de katıldık

14.03.2019


Avrupa’daki elektrikli araç kullanıcıları ve ilgili tüm taraf ve paydaşları bir araya getiren bir ağ olan AVERE’nin Türkiye kuruluş toplantısına TurSEFF olarak biz de katıldık. 12 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen açılış toplantısında sektörün önemli temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda, elektrikli otobüsler başta olmak üzere, elektrikli araçlara yönelik altyapı, kullanım alışkanlıkları, çevresel etkiler ve pazar potansiyeli konularına değinildi. 

Çevreci ulaşım konsepti, TurSEFF’in de önceliklerinden biri. Sürdürülebilir bir ekonominin hayata geçirilmesi için özel sektöre ve belediyelere yönelik olarak geliştirilen TurSEFF finansman modelleri içinde en önemli başlıklardan birini oluşturan elektrikli otobüsler konusunda bugüne kadar belediyelere yönelik 19 milyon €’luk TurSEFF finansmanı kullandırıldı. 
Bu projelerde elde edilen çevresel sonuçlar kısaca şöyle:

Birincil enerji tasarrufu 31.947 GJ/yıl
Yakıttan maliyet tasarrufu  297.027 EUR/yıl
Karbon azaltımı 3.007 tons CO2eş/yıl


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

10

faaliyet süresi (yıl)
 

1645

finanse edilen projeler

651

milyon Avro değerinde finansman
 

865

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

938

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

535

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen