HABER


V. Karbon Zirvesi

26.04.2018


‘’İklim Finansmanı" ana teması ile kamu, sivil toplum, iş dünyası ve akademisyenleri bir araya getiren V. İstanbul Karbon Zirvesi, “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D)” tarafından 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Zirve boyunca; sera gazı salımının azaltılması ve uyum süreci, iklim ve karbon finansmanı ve iklim değişimini hafifletme mekanizmaları tartışıldı. Zirvenin “İklim Finansmanı Küresel Gelişmeleri ve Türkiye” oturumunda TurSEFF tanıtımı ile beraber yeşil ekonomi finansmanındaki yeri ve önemine değinildi.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

8

faaliyet süresi (yıl)
 

1043

finanse edilen projeler

577

milyon Avro değerinde finansman
 

461

ktoe yıllık
birincil enerji tasarrufu

2.2

Mton yıllık
CO2eş
azalımı

479

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen