HABER


TurSEFF Ekibi, Tarım Sektöründeki Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Yaygınlaştırılması Amacı ile Faaliyetlerine Başladı

19.12.2017


Türkiye’de tarım sektörü, suyu en yoğun kullanan sektör olması nedeni ile önemli su verimliliği potansiyeline; kullanılan ekipmanların genellikle eski olması nedeni ile de önemli enerji verimliği potansiyeline sahiptir. İlave olarak, sektörde atıkların değerlendirilmesi hususunda bilincin düşük olması, kaynak verimliliği yatırımlarının tarım sektörü için önemini artırmaktadır. Sektör, özellikle atıktan enerji elde edimi ve güneş enerjisinin daha yaygın kullanılabilme imkânları ile yenilenebilir enerji yatırımları açısından da caziptir.

 

TurSEFF ekibi, tarım sektöründeki yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği konusunda kapasitenin arttırılması ve bu alanlarındaki potansiyel projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak amacı ile, 25 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Vakıfbank tarım portföy yöneticilerine dönük eğitim programı ile çalışmalarına başladı. Eğitimde, katılımcılara, tarım sektöründeki potansiyel kaynak verimliliği yatırımları hakkında bilgilendirme yapıldı ve TurSEFF finansman yaklaşımı aktarıldı. Eğitimden sonra saha çalışmalarına başlayan TurSEFF ekibi, bölgesel bazda önde gelen tarımsal ekipman satıcıları, sulama birlikleri ve tarım yatırımcıları ziyaretleri ile ilk aktivitelerini gerçekleştirdi.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

8

faaliyet süresi (yıl)
 

1043

finanse edilen projeler

577

milyon Avro değerinde finansman
 

461

ktoe yıllık
birincil enerji tasarrufu

2.2

Mton yıllık
CO2eş
azalımı

479

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen