HABER


Vakıfbank TurSEFF III'ün ilk kredisini Çöp Gazı projesi için verdi

05.12.2017


TurSEFF’in üçüncü fazının başlamasıyla Vakıfbank, TurSEFF III fonlarını kullandıran ilk banka olmuştur. Banka, belediye sektöründe 1.2 MW'lık Çöp Gazı projesini finanse etmiştir. Projenin hayata geçirilmesi ile organik kentsel atığın olumsuz etkilerinin azaltılması ve sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde düşürülmesi beklenmektedir. Bu yatırım aynı zamanda bölgedeki hava kirliliğinin de azalmasını sağlayacaktır. Tüm bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda çöp gazı yatırımlarının TurSEFF’in öncelikli yatırım alanlarından biri olacağı öngörülmektedir.

 

TurSEFF’in sağlamış olduğu danışmanlık desteği bu alanda ilk yatırımın başarıyla yapılabilmesinde önemli bir yere sahiptir. 2010 yılından beri özel sektöre finansman sağlayan TurSEFF, yeni başlayan üçüncü fazı ile kamu kurumları ve kamu hizmeti sağlayan firmaları da kapsam dâhiline almıştır. Vakıfbank, KOBİ'lere ve kamu sektöründe yer alan kurum ve firmalara, TurSEFF aracılığıyla çevreci projeler geliştirmelerinde destek vermeye devam edecektir.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

8

faaliyet süresi (yıl)
 

1043

finanse edilen projeler

577

milyon Avro değerinde finansman
 

461

ktoe yıllık
birincil enerji tasarrufu

2.2

Mton yıllık
CO2eş
azalımı

479

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen