HABER


İş Bankası’ndan ''Enerjini Kendine Kullan''

27.05.2022


TurSEFF anlaşmalı bankalardan Türkiye İş Bankası, yenilenebilir enerji alanında yenilikçi bir finansman çözümünü piyasaya sundu: Butik Biyogaz Finansmanı.

500 ve üzeri büyükbaş hayvana sahip çiftlikler için geliştirilen ve çiftliklerin organik atıklarını enerjiye çevirmek amacıyla kurulacak biyogaz tesislerine finansman sağlayacak olan Butik Biyogaz Finansmanı ile Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde faaliyet göstermekte olan hayvan çiftliklerinin enerji ihtiyacına ve atık sorununa sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi bekleniyor. “Enerjini Kendine Kullan” sloganıyla Türkiye İş Bankası tarafından başlatılan Butik Biyogaz Finansmanı kapsamında hayata geçirilecek biyogaz tesisi projelerinin yapım, işletme ve danışmanlık hizmetleri Armatec Enerji tarafından verilecek. Üstelik bu proje kapsamında Türkiye İş Bankası 5 yıla kadar vadeli, yılda bir ödemeli finansman imkânı sunuyor. Kredi başvuruları ise isbank.com.tr’den veya İş Bankası Şubelerinden yapılabiliyor.

Biyogaz projeleri yarattıkları ekonomik ve ekolojik faydalar bakımından yenilenebilir enerji karmasında en önemli kategorilerinden biri olarak kabul ediliyor. Tarım ve hayvancılık sektörünün en önemli sorunlarından biri olan organik atıklardan enerji üreten biyogaz tesisleri, böylece hem atıklardan ekonomik bir değer yaratıyor hem de atıkların yol açtığı ekolojik tahribatın önüne geçiyor. Biyogaz tesisleri hayvan çiftliklerinde atıkların neden olduğu koku sorununu da büyük oranda giderirken, üretilen yenilenebilir enerji ile fosil yakıt kullanımını ve sera gazı salınımını azaltarak küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin giderilmesine önemli bir katkı sağlıyor. İşletmelerin enerji maliyetlerini de düşüren biyogaz tesislerinin bir diğer avantajı da kompostlama teknolojisiyle yan ürün olarak organik gübre üretilebilmesine imkân vermesi.

Türkiye’de tarım ve hayvancılık işletmelerinin farklı coğrafî bölgelerdeki dağıtık yapısı düşünüldüğünde, Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilen bu finansman ürününün, öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji yatırımlarının ülke genelinde yaygınlaşmasında ve tabana yayılmasında önemli bir işlevi olması bekleniyor. Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgârdan sonra en fazla potansiyele sahip alan atıktan enerji üretimi, Butik Biyogaz Finansmanı sayesinde ülkemizin yenilenebilir enerji karmasındaki oranını da artırma imkânı bulabilecektir.

Biyogaz tesisi projeleri, ekonomik ve ekolojik faydalarıyla TurSEFF kapsamında teknik uygunluğu olan projeler kategorisinde değerlendiriliyor ve bu alanda gerçekleştirilen projeler TurSEFF kapsamında finanse edilebiliyor.

TurSEFF’in 2010 yılında başlatılan ilk fazından bugüne 12 yıldır anlaşmalı bankalarından biri olan İş Bankası ile yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği finansmanında bugüne de pek çok ilke ve başarı hikayesine imza atıldı. Bu süreçte çok sayıda sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği projesi finanse edilirken, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltacak çok önemli çevresel kazanımlar elde edildi:

 • İlk lisanssız yenilenebilir elektrik üretim kredisi
 • İlk öztüketime yönelik çatı ve cephe GES finansman ürünü
 • TurSEFF kapsamında gerçekleştirilen ilk su verimliliği finansmanı
 • Su verimliliği finansmanına yönelik geliştirilen ilk yeşil finansman ürünü
 • Öztüketim biyogaz finansmanına yönelik geliştirilen ilk yeşil finansman ürünü
 • En çok biyogaz finansmanı yapan anlaşmalı finans kurumu
 • Toplam 202 adet yeşil proje finansmanı
 • Toplam 173 milyon € proje finansmanı
 • Toplam 220 MW yenilenebilir enerji kurulu gücü
 • Toplam 759 bin tCO2eş emisyon azaltımı
 • Toplam 1,6 milyon ton atık azaltımı

TurSEFF’teki 12 yıllık performansına bakıldığında Türkiye İş Bankası, TurSEFF’in nihai hedeflerinden biri olan, “anlaşmalı finansal kurumlar nezdinde sürdürülebilir finansman modelleri oluşturmak” açısından önemli bir başarı hikayesi olarak değerlendirilmektedir.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen