HABER


AKLease’den Çevreci Projelere Odaklanan Bir Finansman Modeli: ECOLease.

02.03.2022


ECOLease, TurSEFF anlaşmalı finans kurumlarımdan biri olan AKLease tarafından geliştirilen yenilikçi ve çevreci bir finansman yaklaşımı. Yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve enerji verimliliği sağlayan projelerin hayata geçirilmesi için özel olarak geliştirilen bu finansman modeliyle AKLease, “yeşil finansman” olarak nitelendirilen yeni finansal oluşum çerçevesinde, Türkiye’de leasing sektöründe ilk ve tek çevreci finansal kiralama ürünlerinden birini hayata geçirmiş oldu.

TurSEFF’e dahil olduğu 2017 yılından bugüne çok sayıda proje finansmanını hayata geçiren AKLease ile, ECOLease ürünü çatısı altında toplanan pek çok başarı hikayesine imza atıldı:

  • TurSEFF’e katılan ilk leasing firması
  • TurSEFF kapsamında gerçekleştirilen ilk leasing finansmanı
  • TurSEFF kapsamında leasing ile finanse edilen ilk rüzgâr enerjisi santrali
  • En geniş kapsamlı “Yeşil Finansal Ürün” geliştiren leasing firmalarından biri
  • TurSEFF ile toplam 22 adet yeşil proje finansmanı
  • Toplam 22 adet yenilenebilir enerji finansmanı
  • TurSEFF kapsamında toplam 44 MW yenilenebilir enerji kurulu gücü
  • Önlenen toplam karbon salımı miktarı 41 bin ton

ECOLease başarılı ve yenilikçi bir yeşil finansman modeli olarak, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimde sürdürülebilirlik olarak tanımlanan ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) açısından sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan projelere ve yatırımlara uzman kadrosu ile verdiği öncelikle de sektörde önemli kilometre taşlarından biri oldu.

Ana amacı iklim krizinin yol açtığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi ve piyasa gelişimine paralel, sürdürülebilir finansman modelleri geliştirilmesine destek veren TurSEFF açısından, yeşil bir finansman modeli olarak hayata geçirilen ECOLease, kurumsal, finansal ve çevresel sürdürülebilirliğe olan katkısı ile sektöre öncülük eden bir başarı hikayesine dönüşmüştür.

Kısa sürede erişilen sonuçlara bakıldığında, ECOLease’in bundan sonraki süreçte de yeşil proje finansmanı alanında başarılı işlere imza atması beklenmektedir. TurSEFF’in nihai hedeflerinden biri olan “sürdürülebilir finansman modelleri” oluşturmak açısından bakıldığında, ECOLease’in göstermekte olduğu başarı ayrıca dikkat çekicidir.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen