HABER


TurSEFF 10. Yılını Kutluyor

23.06.2020


2010 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından başlatılan TurSEFF, Haziran ayı itibariyle 10. yılını dolduruyor. Geçtiğimiz 10 yıl zarfında içlerinde Türkiye için ilklerin de bulunduğu pek çok projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan TurSEFF, bugün itibariyle toplamda 1600’den fazla projeye 650 milyon avro finansman sağladı.

 

EBRD tarafından 26 ülkede uygulanmakta olan Sürdürülebilir Enerji Finansman Programları (SEFF), sağladıkları danışman destekli yenilikçi finansman modeliyle ülkelerin yeşil ekonomiye geçişlerinde katalizör görevi görüyorlar. TurSEFF ile birlikte Türkiye’de uygulanmakta olan MidSEFF ve TuREEFF gibi diğer SEFF projeleriyle birlikte bugüne kadar toplam 2 milyar Euro’yu aşan finansmanın yeşil yatırımlarla buluşmasını sağladılar.   2017’den itibaren kaynak verimliliği yatırımlarının da finanse edilmeye başlandığı TurSEFF’in 2010 – 2017 yılları arasındaki ilk iki fazı sadece sürdürülebilir enerji yatırımlarına yönelikti. Türkiye’nin yenilenebilir enerjide, özellikle de güneş enerjisi yatırımlarında atağa kalktığı bir dönem olan 2010’lu yılların başında TurSEFF, ülkenin temiz enerji dönüşümünde çok etkili bir rol oynadı. 2014 yılında Türkiye’nin lisanssız GES’te toplam kurulu gücünün %67’si, 2015 yılındaysa %61’i TurSEFF tarafından finanse edilmişti. GES pazarının büyümesinde böylesine önemli bir katalizör görevi gören TurSEFF, bir yandan da eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenleyerek temiz enerji alanında hem reel sektörde hem de finans sektöründe kurumsal kapasitenin geliştirilmesine büyük katkı sağladı. Türkiye’de uygulanmakta olan MidSEFF ve TuREEFF gibi diğer SEFF projeleriyle birlikte bugüne kadar toplam kurulu GES gücünün %12’si finanse edildi.    

 

Gösterilen bu başarılı performans neticesinde TurSEFF’in kapsamı 2017 yılında genişletilerek kaynak verimliliği projeleri de TurSEFF kapsamında finanse edilmeye başlandı. Bugün artık TurSEFF; su verimliliği, malzeme verimliliği, atık yönetimi ve sürdürülebilir enerji alanlarında yatırım yapan başta KOBI’ler olmak üzere tüm özel sektör işletmelerine ve belediyelere finansman ve teknik destek sağlayabiliyor. Bu bağlamda, belediye sektöründe 28 MW kurulu güce sahip 17 adet çöp gazı santrali projesi TurSEFF kapsamında değerlendirilerek 21 milyon avro değerinde finansman sağlandı. 2017 yılı itibariyle doğrudan belediye finansmanı başlamasıyla toplamda 19 milyon avro değerinde 24 adet elektrikli otobüsün alımı finanse edildi.

TurSEFF Proje Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu sürece dair şu açıklamada bulundu:  “İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderilmesinde KOBİ’lerin ve belediyelerin hayati bir rol oynadıklarını biliyoruz. TurSEFF, başladığı 2010 yılından itibaren sürdürülebilir enerji projelerinin tabana yayılmasında ve buradaki teknik kapasitenin gelişmesinde önemli bir rol oynayarak bugüne kadar yaklaşık 1 milyar avroluk yatırımın hayata geçmesi için 650 milyon Avroluk finansman sağladı. Bu çalışmalar, ilgili bölgelerdeki diğer yatırımcılar için cesaret verici birer örnek olma özelliğine de sahip.”  

 

İşte 10 yıl içinde sayısız başarı hikayesine imza atılan TurSEFF projesinin kilometre taşları;  

2010 – KOBI’ler için 200 milyon avroluk kredi ve teknik destekten oluşan projenin ilk fazı 5 anlaşmalı banka ile başladı  

2011 – Türkiye’nin tüm bölgelerinde kredi kullandırımı yapılmış oldu  

2013 – Mayıs itibariyle finansmanına katkı sağlanan projelerin toplam kurulu gücü 138 MW oldu  

2013 – KOBI’ler için 325 milyon avro kredi ve teknik destekten oluşan ikinci fazı 5 banka ile başladı  

2014 – TurSEFF kapsamında değerlendirilen projelerin toplam karbon emisyon azaltımı 1 milyon tonu aştı  

2015 – Toplam finansman 300 milyon avroyu geçti.  

2016 – TurSEFF’in proje finansmanı yaptığı il sayısı 54’e ulaştı.  

2016 – Yıl sonu itibariyle birincil enerji tasarrufu yıllık 400.000 TEP oldu.  

2017 – TurSEFF’in üçüncü fazı 400 milyon avroluk banka ve leasing seçenekleriyle başladı. TurSEFF kapsamına belediyeler de alındı. Kaynak verimliliği yatırımları da uygun projelere eklendi.  

2017 - Toplam karbon emisyon azaltımı 2 milyon tonu aştı.  

2018 – Nisan ayı itibariyle TurSEFF kapsamında 1000. proje finanse edildi.  

2019 – Toplam finansman miktarı 600 milyon avroyu geçti.  

2019 – Yenilenebilir enerji kurulu gücü 500 MW’ı aştı.  

2019 – Yıl sonu itibariyle birincil enerji tasarrufu yıllık 500.000 TEP oldu.  


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

13

faaliyet süresi (yıl)
 

2772

finanse edilen projeler

809

milyon Avro değerinde finansman
 

1123

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1248

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

691

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen