HABER


TurSEFF, bu yıl ilk kez düzenlenen MARUF forumundaydı.

09.10.2019


Marmara Belediyeler Birliği tarafından organize edilen MARUF (Marmara Urban Forum) 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde düzenlendi.
“Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden belediyeleri, akademisyenleri ve özel sektörü bir araya getiren MARUF’a büyük bir ilgi ve katılım gerçekleşti. 

Forum boyunca ele alınan temalar 
-Çevre ve İklim Değişikliği
-Şehir Teknolojileri ve İnovasyon
-Konut ve Yapılı Çevre
-Kentsel Altyapı
-Kamusal Mekan
-Hareketlilik ve Ulaşım
-Yerel Kalkınma
-Kent Ağları
-Toplumsal Kapsayıcılık
-Göç
-Dayanıklılık
-Yönetişim

TurSEFF foruma bir stand ile katılarak ziyaretçilerle ve potansiyel yatırımcılarla temas kurma imkanı buldu. Forumda tartışılan temalara yönelik finansman çözümleri öneren bir program olarak TurSEFF standı, forum boyunca en yoğun ilgi gören stantlardan biri oldu. Çok sayıda misafir ağırladığımız standımızda özellikle belediyelerin ve özel sektör firmalarının güneş enerjisi, atık yönetimi ve su verimliliğine yönelik yatırımlarını ve finansman imkanlarını görüşme fırsatı bulduk. 


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1565

finanse edilen projeler

641

milyon Avro değerinde finansman
 

836

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

927

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

526

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen