HABER


18.10.2018


Kamu ve özel sektör tarafından uygulanması planlanan Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı TurSEFF, 5 ilde yapılması planlanan Yenı̇lenebı̇lı̇r Enerji̇ ve Kaynak Verimliliği seminerlerinin ilki Manisa’da yapıldı. Potansiyel yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının özellikleri, finansmanı, uygulama yöntemleri ve başarılı örneklerinin paylaşıldığı seminer, yerel yönetim ve özel sektör temsilcilerini buluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 16 Ekim Salı günü düzenlenen Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği semineri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya’nın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında yenilenebilir enerjinin önemini belirten Yalçınkaya, belediye olarak bugüne kadar yapmış oldukları yenilenebilir enerji yatırımlarını dinleyicilerle paylaştı.

Yalçınkaya’nın konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, ‘Güçlü Ekonomi için Akılcı Enerji Kullanımı’ konusunda konuşma yaptı. Alkin konuşmasında, hızla artan dünya nüfusuna karşın her geçen gün tükenen kaynakları verimli kullanmak zorunda olduğumuzu belirterek, bu problemin dünya üzerindeki etkisi ve ülkelerin bu konu hakkındaki çalışmalarına değindi. 

Daha sonra kürsüye gelen TurSEFF Başmühendisi Dr. Mesut Avcı, yaptığı konuşmasında binalarda enerji verimliliği, kamu araçları, elektrik motorları, pompalar, aydınlatma teknolojileri gibi alanlarda yapılabilecek yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarından bahsetti. Daha sonra “Su Verimliliği” üzerine bir sunum yapan Stantec Proje Mühendisi Özgücan Eken, su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, atık suyun geri kazanımı ve alternatif su kaynaklarının verimli olarak değerlendirilebilmesi için yapılabilecek yatırımları anlattı. 

Öğleden sonraki oturumun ilk konuğu TurSEFF Belediye Sektörü Uzmanı Gautham Nallavari, yerel yönetimler için öncelikli kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri, potansiyel proje fırsatları, öncelikli yatırım alanları ve TurSEFF’in belediye sektörüne yönelik geliştirmiş olduğu finansal çözümlerden bahsetti. Ardından kürsüye gelen GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, Türkiye’deki güneş piyasasından ve potansiyel yatırım alanları ve bu yatırımlara yönelik mevcut finansman araçlarından bahsetti. Bölümün son konuşmacısı olan “Kentsel Atık Yönetimi” uzmanı Adrian Caduff, atıktan enerji üretimi üzerine yaptığı konuşmasında Türkiye’den ve dünyadan örnek projelere yer vererek çöp gazı, biokütle, biyogaz gibi alternatif enerji üretim kaynaklarından bahsetti. 

Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde yapılan Binalarda Enerji Verimliliği oturumunda konuşmalar yapan AGID Genel Sekreteri Zeynep Akkaya, ISKID Komisyon Üyesi Arslan Çağlayan Gürel, TÜRKOTED üyesi Serkan Saral ve TuREEFF İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Arif Ergin, sırayla aydınlatma sistemleri, iklimlendirme Sistemleri, trijenerasyon sistemleri ve konutlarda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji başlıklarında konuşmalar yaparak dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Seminerin son bölümünde bir sunum yapan Dr. Mesut Avcı, ESCO modeli ve ESCO finansmanı hakkında bilgiler verdi. Avcı’dan sonra kürsüye gelen TÜRKOTED Üyesi Serkan Saral, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında ESCO yaklaşımı ve uygulama örneklerinden bahsetti. 

Seminerde son konuşmayı yapan TurSEFF Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Özlem Yakut, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarında TurSEFF proje finansmanı modelini aktararak bu proje finansmanı hususunda dikkat edilecek unsurları, projelerin nakit akışına göre ne şekilde önceliklendirileceği ve kaynak verimliliği projelerinin proje finansman bakış açışı ile nasıl değerlendirilebileceği konularında bilgi paylaşımında bulundu. 

İlki Manisa’da yapılan TurSEFF Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği seminerlerin ikinci durağı Erzurum olacak. 

 


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1375

finanse edilen projeler

610

milyon Avro değerinde finansman
 

796

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

911

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

490

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen