R ENERJİ – Kayseri ilinde bir çöp gazı santrali

 

Kayseri ilinde çöp gazı santraliyle elektrik üretimi

R Enerji 2019 yılında Kayseri'de kurulmuş olup yenilenebilir enerji sektöründe hizmet vermektedir. Şirket, Kayseri'de atık ayrıştırma ve çöp gazından enerji üretimine odaklanmaktadır.

R Enerji, Kayseri Belediyesi ile 3,12 MWel gücünde bir çöp gazı santrali kurmak ve işletmek için bir anlaşma imzalamıştır.

Projenin gerçekleşmesiyle beraber sera gazı salımı yılda 237.343 tCO2eş azaltılacaktır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen