Lüks Kadife GES – Kayseri ilinde bir çatı tipi güneş enerjisi projesi

 

Kayseri’de çatı tipi güneş enerji santraliyle temiz elektrik üretimi

Tekstil ürünleri üreticisi olan Lüks Kadife,Kayseri’deki fabrika çatısına çatı üstü güneş enerjisi santrali kurmuştur.

Gerçekleştirilen bu projeyle firma elektrik ihtiyacını karşılayarak ürettiği fazla elektriği şebekeye satmaktadır.

Projenin senede yaklaşık 2.887 MWh elektrik üretmesi beklenirken 1.039 ton CO2eş emisyon azalımı sağlayacağı ön görülüyor.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen