EKOMAS Kırklareli ilinde bir biyokütle tesisi

 

Kırklareli ilinde biyokütle tesisinden elektrik üretimi

Ekomas Enerji Elektrik Üretim ve Dağıtım A.Ş. (Ekomas Enerji) enerji sektöründe faaliyet göstermektedir ve Türkiye'nin Kırklareli ilinde bir biyokütle enerji santrali kurmuştur.

Şirket, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ile bir Enerji Satın Alma Anlaşması yapmıştır. Santralde üretilen enerji, OSB'nin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Böylece OSB'deki firmalar yenilenebilir enerji kullanarak karbon ayak izlerini azaltmıştır.

Biyokütle tesisi, her gün 230 ton atığı enerjiye dönüştürerek yılda 20.000 tondan fazla CO2 emisyonunu önlüyor ve atıklardan kaynaklanan kirliliği azaltarak çevreye katkıda bulunuyor.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen