OĞULLAR ASFALT – Antalya'da bir makine değişimi projesi

 

Asfalt üretim hattının yenilenmesi, Antalya

Oğullar Asfalt Alanya, Antalya’da inşaat ve asfalt üretimi sektörlerine hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca petrol ticareti, madencilik ve sondaj alanlarında da çalışmaktadırlar.

Şirket halihazırda sahip olduğu fuel-oil ile çalışan asfalt üretim hattını LNG ile çalışan yeni bir sistem ile değiştirmek için TurSEFF kredisine başvurdu.

Proje birincil olarak asfalt üretimini 1,5 katına çıkarmayı ve bu sayede enerji giderlerinden 700.000 € tasarruf etmeyi ve sera gazlarını %34 oranında azaltmayı amaçlamaktadır. Projenin finansal ve çevresel performansının çok iyi olması büyük ölçüde yeni üretim hattının yüksek verimine ve yakıt olarak fuel-oil yerine LNG kullanılmasına bağlıdır.

Ayrıca, yeni sistem eskisine oranla üretim alanlarına daha az toz salımı gerçekleştirecektir.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen