MEHMET DORA – Ankara'da bir güneş enerji santrali

 

Güneş enerji santraliyle temiz enerji üretimi, Ankara

Ankaralı bir iş adamı olan Mehmet Dora, artan enerji talebine yönelik olarak güneş enerjisinden elektrik üretme isteği ile yeni bir şirket kurmuş ve yenilenebilir enerji sektörüne giriş yapmıştır.

Yatırımcı, Ankara’nın Kalecik ilçesindeki Akbörk Köyü’nde 2 MW kurulu gücünde bir güneş enerjisi santrali kurmak amacıyla TurSEFF finansmanına başvurmuştur.

Proje, kurulumdan sonra yılda yaklaşık olarak 2,6 GWh temiz enerji üretecek olup sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Bu enerji üretimiyle Türkiye’deki yenilenebilir kaynaklar ile üretilen elektriğin toplam elektrik üretimindeki payı artmış olacaktır.

 PID etkisi düşük olan en iyi kalite PV paneller ile Türkiye’nin alanında en tecrübeli taahhüt     firmalarından biri tarafından tamamlanmıştır ve sıcak hava koşullarında da iyi bir performans         sağlaması   beklenmektedir.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen