KILIÇ HOLDİNG –Muğla'da enerji verimliliği projesi

 

Şebekeden bağımsız PV Solar sistemi ile dizel jeneratörlerin kullanımının azaltılması

Elektrik şebekesindeki gelişmelere rağmen, Türkiye’de halen, Salih Adası gibi, birçok uzak bölgenin elektriğe erişimi bulunmamaktadır.

Ülkemizdeki güneş enerjisi kaynaklarının bolluğu göz önünde bulundurulunca, Kılıç Holding balıkçılık faaliyetlerinin elektrik ihtiyacını karşılamak için 100 kWe gücünde şebekeden bağımsız bir fotovoltaik santrali kurarak yüksek maliyetli ve çevre kirliliğine sebep olan dizel jeneratörlerin kullanımını azaltmaya karar vermiştir. Proje için seçilen ekipmanlar Teknoloji Seçim Aracı vasıtasıyla TurSEFF tarafından onaylanmıştır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen