Akpınar Hayvancılık GES – Muğla ilinde bir güneş enerjisi projesi

 

Muğla’da çatı tipi güneş enerji santraliyle temiz elektrik üretimi

Muğla Yatağan’da yer alan Akpınar Hayvancılık firması bina çatılarına elektrik ihtiyacını karşılamak ve temiz enerji üretmek amacı ile güneş enerjisi santrali kurmuştur.

Gerçekleştirilen bu projeyle firma elektrik ihtiyacını mahsuplaşma yolu ile güneş enerjisinden karşılayarak fazla ürettiği elektriği şebekeye satmaktadır.

Projenin senede 611 MWh elektrik üretmesi beklenirken 338 ton CO2eş emisyon azalımı sağlayacağı planlanıyor.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen