AKMO GRUP – Kayseri'de bir güneş enerjisi santrali

 

Güneş enerji santraliyle temiz enerji üretimi, Kayseri

1993 yılında Kayseri’de kurulan Akmo Grup, mutfak mobilyası, kapı ve ev aksesuarları üretmektedir.

Akmo Grup, Kayseri’nin İncesu Köyü’nde 2 MW kurulu gücünde bir güneş santrali geliştirmek amacıyla TurSEFF finansmanına başvurdu. Proje iki adet 500 kW ve bir adet 1 MW gücünde lisanssız santrallerden oluşmakta olup, üretilen elektrik tamamen şebekeye verilmektedir. Santralin bir yıllık faaliyeti sonucundaki kapasite faktörü %17.1 oldu.

Bu proje ulusal seviyede sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yardımcı olarak yılda 2.9 GWh “yeşil” enerji üretecek ve Türkiye’nin ürettiği elektrikteki yenilenebilir enerjiden olan payını artıracaktır.

Bu santral ayrıca bölgedeki diğer yatırımlar için örnek teşkil ederek, Kayseri’nin öncü projelerinden biri haline geldi.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen