Teknoloji Seçim Aracı / Hastane

YASAL UYARI
Bu araç, EBRD tarafından geliştirilen ve AB tarafından desteklenen bir finansman programı olan TurSEFF kapsamında tasarlanmıştır. Aracın içeriği tamamen TurSEFF’in sorumluluğundadır; hiçbir şekilde AB veya EBRD'nin görüşlerini yansıtmak üzere kullanılamaz. Verilen minimum kriterler sadece bir gösterge niteliğindedir. TurSEFF, akreditasyon ya da sertifikalandırma kuruluşu değildir. Teknoloji Seçim Aracı, TurSEFF kapsamında küçük ölçekli projeler için onay sürecinin hızlandırılması amacıyla kurulmuştur. Ekipmanın performans göstergeleri esas olarak ekipmanın verimliliği ve kalitesiyle ilgilidir (bazı durumlarda minimum sertifikalar gereklidir). Listeler, tedarikçi şirketlerin beyanlarına dayanarak hazırlanır. Bu Araçta bulunan bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için makul adımlar atılmış olmakla birlikte, içerdiği bilgilerin eksik, yanlış veya güncelliğini yitirmiş olabileceğine dikkat edilmelidir. Buna göre, TurSEFF, bu Arac’ın içeriği veya doğruluğuyla ilgili herhangi bir garantide veya beyanda bulunmamakta ve yasalar tarafından izin verilen azami oranda, sınırlama olmaksızın iş kesintisi, kar kaybı, üretim, sözleşmeler, şerefiye veya öngörülmüş tasarruflar da dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı veya önemli olarak meydana gelen hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen