Bileşen Uygun Sistem Uygun Teknoloji Uygun Alt Teknoloji veya Önlem Kriterler Referanslar
Enerji Verimliliği
Kompresör Sistemleri
Hava Kompresörleri
Santrifüj hava kompresörleri

• Spesifik tüketim ≤ 100 Wh/Nm3 (Nominal motor gücüne oranla, SHD@7bar)
• Değişken hız sürücüsüne sahip olunması(tavsiye edilir)
• Performansı ISO 1217:2009 ile uyumlu
• Motor verimlilik sınıfı IE3 ve üstü

• Lider üretici dataları
• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)

Enerji Verimliliği
Kompresör Sistemleri
Hava Kompresörleri
Pistonlu kompresörler

• Spesifik tüketim ≤ 100 Wh/Nm3 (Nominal motor gücüne oranla, SHD@7bar)
• Değişken hız sürücüsüne sahip olunması(tavsiye edilir)
• Performansı ISO 1217:2009 ile uyumlu
• Motor verimlilik sınıfı IE3 ve üstü

• Lider üretici dataları
• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)

Enerji Verimliliği
İzleme ve Kontrol Sistemleri
Kapsamlı Tesis İzleme ve Kontrol Sistemleri ve PLC
Yazılım

• ISO 50001 ile uyumlu olmalıdır,
• ISO 9001, ISO 14001, EN 16247, EN 15232, EN 15500 ile uyumlu olması tercih edilir.

•ISO 50001
•ISO 9001
•ISO 14001
•EN 16247 
•EN 15232
•EN 15500

Enerji Verimliliği
Enerji Üretim Sistemleri (Elektrik ve Isı)
Mini kojenerasyon sistemleri
İçten yanmalı motorlar

• Kurulu Kapasite ≤ 500 kWel
• Yakıt olarak sadece doğalgaz veya methan içeriği ≥ %55 olan biyogaz kullananımı
• Bir adet termal enerji faydalanımı
• Elektriksel verim ≥ 35%
• Toplam verim ≥ 85%

• COGEN Avrupa
• 2012/27/EU Direktifi
• Lider üretici dataları
• CHP için Kalite güvencesi (CHPQA)

Enerji Verimliliği
Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma Sistemleri
Soğutma Kuleleri
Santrifüj fanlı açık devreli soğutma kuleleri

• Fanlar en az IE3 veya üstü elektrik motoruna sahip olmalıdır
• Su akışı sıcaklıkları (35.0°C/29.4°C) ve (24°C giriş yaş termometre)/fan motoru etiket gücü≥ 1.70 L/s·kW

• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma Sistemleri
Soğutma Kuleleri
Aksiyel fanlı açık devreli soğutma sistemleri

• Fanlar en az IE3 veya üstü elektrik motoruna sahip olmalıdır
•Su akışı sıcaklıkları  (39.0°C/32°C) ve (24°C giriş yaş termometre)/fan motoru etiket gücü ≥ 3.40 L/s·kW

• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma Sistemleri
Soğutma Kuleleri
Santrifüj fanlı kapalı devreli soğutma kuleleri

• Fanlar en az IE3 veya üstü elektrik motoruna sahip olmalıdır
•Su akışı sıcaklıkları  (39.0°C/32°C) ve (24°C giriş yaş termometre)/fan motoru etiket gücü + entegre püskürtme pompası motor etiket gücü≥ 0.60 L/s·kW

• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma Sistemleri
Soğutma Kuleleri
Aksiyel fanlı kapalı devreli soğutma sistemleri

• Fanlar en az IE3 veya üstü elektrik motoruna sahip olmalıdır
•Su akışı sıcaklıkları  (39.0°C/32°C) ve (24°C giriş yaş termometre)/fan motoru etiket gücü + entegre püskürtme pompası motor etiket gücü≥ 1.20 L/s·kW

• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Aydınlatma Sistemleri
Lambalar ve Armatürler
İç mekan LED lambalar ve armatürler
  • Güç Faktörü (PF)>0.9
  • Renksel Geri Verim (CRI)>80
  • CE belgeli
  •  Yukarıdaki değerlerin akredite laboratuvarlardan elde edilmiş olması ve/veya Relux ve Dialux gibi aydınlatma dizayn yazılımları için fotogrametrik dataylarının olması
  • LED lambaları ve LED armatürleri için ömür 50,000 Saat

• AB Direktifleri 2005/32/EC
• EN 62560;
• EN 61347-2-13;
• IEC/PAS 62612 Ed. 1;
• EN 60598-1;
• EST LED aydınlatma gereklilikleri;
• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Elektrik Motorları
Motorlar
3 Fazlı Asenkron elektrik motorları

• Motor verimlilik sınıfı IE3 veya üstü

• IEC 60034-2-1:2007
• Avrupa komisyonu (Ortak Araştırma Merkezi).  Avrupa Elektrikli Makineler ve Güç Elektroniği Üreticileri Komitesi (CEMEP)
• Elektrik motorları ekotasarım gerekliliklerine yönelik olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Uygulama Yönergesi 2005/32/EC  (EC)  640/2009 sayılı tüzüğü  
• (EC) 640/2009 numaralı tüzüğe paralel olarak ilgili bildiri (SGM-2012/2) 
• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Elektrik Motorları
Fanlar & Blowerlar
Santrifüj fanlar

• ISO I2759 Sertifikası (sınırlayıcı değil)
• Motor verimlilik sınıfı IE3 veya üstü

• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Elektrik Motorları
Fanlar & Blowerlar
Aksiyel fanlar

• ISO I2759 sertifikası (sınırlayıcı değil)
• Motor verimlilik sınıfı IE3 veya üstü

• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Elektrik Motorları
Pompalar
Elektrik motoru içermeyen sirkülasyon pompaları

• Pompa ve motorun entegre olmadığı sirkülasyon pompaları
• Motor verimlilik sınıfı IE3 veya üstü

• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Kompresör Sistemleri
Hava Kompresörleri
Döner hava kompresörler

• Spesifik tüketim ≤ 100 Wh/Nm3 (Nominal motor gücüne oranla, SHD@7bar)
• Değişken hız sürücüsüne sahip olunması(tavsiye edilir)
• Performansı ISO 1217:2009 ile uyumlu
• Motor verimlilik sınıfı IE3 ve üstü

• Lider üretici dataları
• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)

Enerji Verimliliği
Kompresör Sistemleri
Kurutucular
Kurutucular

• Tip: adsorpsiyonlu tip

• Lider üretici dataları
• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)

Enerji Verimliliği
Elektrik Sistemleri
Trafolar
Tek fazlı kuru tip trafolar
• (-5%) toleransıyla NEMA TP-1 standardı
• NEMA (Ulusal Elektrik Üreticileri Derneği, US) Standartları Yayınları TP 1-2002
• Lider üretici dataları
• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)
Enerji Verimliliği
Elektrik Sistemleri
Trafolar
3 Fazlı kuru tip trafolar
• (-5%) toleransıyla NEMA TP-1 standardı
• NEMA (Ulusal Elektrik Üreticileri Derneği, US) Standartları Yayınları TP 1-2002
• Lider üretici dataları
• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)
Enerji Verimliliği
Elektrik Sistemleri
Kompanzasyon Sistemleri
Kompanzasyon panoları (Kapasitörler)

• CE
• IEC 62271 Sertifikasyonu

• IEC 62271 sertifikasyonu
• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Enerji Üretim Sistemleri (Elektrik ve Isı)
Fotovoltaik Sistemleri
Monokristal/Polikristal PV panelleri

• Proje başına toplam kurulu güç ≤ 500 kWel
• Elektriksel Verim ≥ %15.5
• IEC 61215, IEC 61730 sertifikalarına sahip olmalı,
• Önerilen test (zorunlu değildir): (1) Kapsamlı nem ve sıcaklık testleri: En az 1700 saat 65 ºC and %85 bağıl nem koşullarında çalıştırma. (2) PID) test (Potansiyel İndüklenen Parçalanma)(Potential Induced Degradation): 48 saat kapsamlı sıcaklık ve nem testi koşulları altında ek olarak 1000V’luk gerilim sapması altında test

• Lógica EMSA – Fotovoltaik Laboratuvarları
• IEC standartları
• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Enerji Üretim Sistemleri (Elektrik ve Isı)
Fotovoltaik Sistemleri
İnce film

• Elektriksel Verim 13%
• IEC 61646, IEC 61730 sertifikalarna sahip olmalı,
• Önerilen Test (zorunlu değildir): (1) Kapsamlı nem ve sıcaklık testleri: En az 1700 saat 65 °C ve %85 bağıl nem koşullarında çaltırma. (2) PID) test (Potansiyel indüklenen Parçalanma) (Potential Induced Degradation): 48 saat kapsamlı sıcaklık ve nem testi koşulları altında ek olarak 1000V'luk gerilim sapması altında test

• Logica EMSA-Fotovoltaik Laboratuvarlar
• IEC standartlar
• Lider üretici datalar

Enerji Verimliliği
İzleme ve Kontrol Sistemleri
Sensörler ve Ölçme Cihazları
Basınç sensörü ve ölçme
• CE Belgeli
• EN 15500 Standardına uygun
• EN 15500
Enerji Verimliliği
İzleme ve Kontrol Sistemleri
Sensörler ve Ölçme Cihazları
Sıcaklık sensörü ve ölçme
• CE Belgeli
• EN 15500 Standardına uygun
• EN 15500
Enerji Verimliliği
İzleme ve Kontrol Sistemleri
Sensörler ve Ölçme Cihazları
Debi sensörü ve ölçme
• CE Belgeli
• EN 15500 Standardına uygun
• EN 15500
Enerji Verimliliği
İzleme ve Kontrol Sistemleri
Sensörler ve Ölçme Cihazları
Güç sensörü ve ölçme
• CE Belgeli
• EN 15500 Standardına uygun
• EN 15500
Enerji Verimliliği
İzleme ve Kontrol Sistemleri
Sensörler ve Ölçme Cihazları
Nem sensörü ve ölçme
• CE Belgeli
• EN 15500 Standardına uygun
• EN 15500
Enerji Verimliliği
İzleme ve Kontrol Sistemleri
Sensörler ve Ölçme Cihazları
Aydınlık düzeyi sensörü ve ölçme
• CE Belgeli
• EN 15500 Standardına uygun
• EN 15500
Enerji Verimliliği
İzleme ve Kontrol Sistemleri
Kapsamlı Tesis İzleme ve Kontrol Sistemleri ve PLC
Donanım
• CE Belgeli
• EN 15232 ve EN 15500 Standardına uygun
• EN 15232 ve 15501
Enerji Verimliliği
Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma Sistemleri
Çiller (Soğutma Grupları)
Vidalı kompresörlü çiller

• Hava Soğutmalı Çiller Performans Katsayısı (COP) ≥ 3.0 (@Tam Yükte), 4.7 (@IPLV) (7°C/12°C - 30°C/35°C)
• Su Soğutmalı Çiller Performans Katsayısı (COP) ≥ 4.0 (@Tam Yükte), 6.0 (@IPLV) (7°C/12°C -30°C/35°C)
• Soğutucu akışkan olarak Hidroflorokarbon (HFC), Hidrofloro-olefin (HFOs), veya amonyak (NH3 – yüksek verimli, ancak zehirli ve yanıcı)

• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)
• Lider üretici dataları
• ABD enerji departmanı

Enerji Verimliliği
Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma Sistemleri
Çiller (Soğutma Grupları)
Scroll kompresörlü çiller

• Hava Soğutmalı Çiller Performans Katsayısı (COP) ≥ 3.0 (@Tam Yükte), 4.7 (@IPLV) (7°C/12°C - 30°C/35°C)
• Su Soğutmalı Çiller Performans Katsayısı (COP) ≥ 4.0 (@Tam Yükte), 6.0 (@IPLV) (7°C/12°C -30°C/35°C)
• Soğutucu akışkan olarak Hidroflorokarbon (HFC), Hidrofloro-olefin (HFOs), veya amonyak (NH3 – yüksek verimli, ancak zehirli ve yanıcı)

• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)
• Lider üretici dataları
• ABD enerji departmanı

Enerji Verimliliği
Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma Sistemleri
Çiller (Soğutma Grupları)
Santrifüj kompresörlü çiller

• Hava Soğutmalı Çiller Performans Katsayısı (COP) ≥ 3.0 (@Tam Yükte), 4.7 (@IPLV) (7°C/12°C - 30°C/35°C)
• Su Soğutmalı Çiller Performans Katsayısı (COP) ≥ 4.0 (@Tam Yükte), 6.0 (@IPLV) (7°C/12°C -30°C/35°C)
• Soğutucu akışkan olarak Hidroflorokarbon (HFC), Hidrofloro-olefin (HFOs), veya amonyak (NH3 – yüksek verimli, ancak zehirli ve yanıcı)

• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)
• Lider üretici dataları
• ABD enerji departmanı

Enerji Verimliliği
Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma Sistemleri
Çiller (Soğutma Grupları)
Pistonlu kompresörlü çiller

• Hava Soğutmalı Çiller Performans Katsayısı (COP) ≥ 3.0 (@Tam Yükte), 4.7 (@IPLV) (7°C/12°C - 30°C/35°C)
• Su Soğutmalı Çiller Performans Katsayısı (COP) ≥ 4.0 (@Tam Yükte), 6.0 (@IPLV) (7°C/12°C -30°C/35°C)
• Soğutucu akışkan olarak Hidroflorokarbon (HFC), Hidrofloro-olefin (HFOs), veya amonyak (NH3 – yüksek verimli, ancak zehirli ve yanıcı)

• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)
• Lider üretici dataları
• ABD enerji departmanı

Enerji Verimliliği
Aydınlatma Sistemleri
Aydınlatma Kontrolü
Aydınlatma otomasyon sistemleri (zamanlayıcılar, sensörler vb. içeren)
• CE belgeli
• Energy Star Gereklilikleri
• Lider üretici dataları
Enerji Verimliliği
Aydınlatma Sistemleri
Lambalar ve Armatürler
Floresan lambalar ve armatürler

• CRI (Renksel geri verim)>75;
• Uygun lambalar: T5 (HO veya HE) tip floresan lambalar;

• AB Direktifleri 2005/32/EC,
• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Elektrik Motorları
Pompalar
Santrifüj veya helisel güneş pompaları
• MPPT teknolojisine sahip
• Motor verimliliği %90 üzeri olma
• Paslanmaz çelik malzemeden olmalı.
• Lider üretici dataları
Enerji Verimliliği
Elektrik Motorları
Değişken Hız Sürücüleri (İnvertörler, Frekans Kontrolörleri)
Gerilim kontrollü invertörler
• CE belgeli;
• EU EMC 2004/108/EC Direktifine Uyumlu.
• EU EMC 2004/108/EC Direktifi
Enerji Verimliliği
Ortam (Mahal) ve Proses Isıtma Sistemleri
Isı Değiştiriciler (Eşanjörler)
Havadan suya ısı değiştiriciler
• Isı transfer faktörü > 450 W/m2°C (bağlayıcı değil)
• Finli boru kullanımı (bağlayıcı değil)
• Havadan suya eşanjörlerin TS EN 297, TS EN 303-1, TS EN 677 standartlarına uygunluğu
• Yoğuşmalı eşanjörler (Paslanmaz Çelik).
• TS EN 297, TS EN 303-1, TS EN 677
• Lider üretici dataları
Enerji Verimliliği
Ortam (Mahal) ve Proses Isıtma Sistemleri
Isı Değiştiriciler (Eşanjörler)
Sudan suya ısı değiştiriciler
• Isı transfer faktörü >1000 W/m2°C (bağlayıcı değil)
• Finli boru kullanımı (bağlayıcı değil)
• Sudan suya eşanjörlerin TS EN 297, TS EN 303-1, TS EN 677 standartlarına uygunluğu
• TS EN 297, TS EN 303-1, TS EN 677
• Lider üretici dataları
Enerji Verimliliği
Ortam (Mahal) ve Proses Isıtma Sistemleri
Isı Değiştiriciler (Eşanjörler)
Havadan havaya ısı değiştiriciler
• Isı transfer faktörü > 140 W/m2°C (bağlayıcı değil)
• Yoğuşmalı eşanjörler (Paslanmaz Çelik).
• TS EN 297, TS EN 303-1, TS EN 677
• Lider üretici dataları
Enerji Verimliliği
Ortam (Mahal) ve Proses Isıtma Sistemleri
Tesisat Yalıtımı
İzolasyon malzemeleri
• Uygun malzeme; Camyünü, taş yünü, XPS, EPS, SPF, Cam Köpüğü
• CE, EN 14303/5/7/8/9
• CE, EN 14303
• Lider üretici dataları
Su Verimliliği
Su Yönetim Sistemi
Kontrol Teknolojisi
Tek yönlü vanalar
Vanaların imalatında kullanılan malzemeler aşağıdaki asgari standartlara uyumlu olmalıdır: • Dökme Demir - EN 1561 220 Sınıfı
• Top Metali - BS 1400 LG2 (EN 1982) Sınıfı
• Paslanmaz Çelik - BS 970 431 S29 (EN 10083) Sınıfı
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Su Verimliliği
Su Yönetim Sistemi
Kontrol Teknolojisi
Sürgülü vanalar
Vanaların imalatında kullanılan malzemeler aşağıdaki asgari standartlara uyumlu olmalıdır: • Dökme Demir - DIN 1693 GGG-50
• Pirincin Çinkosuzlaşma Direnci - BS 2874 CZ132 (EN 12167) Sınıfı
• Paslanmaz Çelik- DIN X 20 Cr 13
• O-ringler - NBR Kauçuk
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Su Verimliliği
Su Yönetim Sistemi
Kontrol Teknolojisi
Bıçak sürgülü vanalar
Vanaların imalatında kullanılan malzemeler aşağıdaki asgari standartlara uyumlu olmalıdır: • Dökme Demir - DIN 1693 GGG-50
• Pirincin Çinkosuzlaşma Direnci - BS 2874 CZ132 (EN 12167) Sınıfı
• Paslanmaz Çelik- DIN X 20 Cr 13
• O-ringler - NBR Kauçuk
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Su Verimliliği
Su Yönetim Sistemi
Kontrol Teknolojisi
Kelebek vanalar
• EN 593Kelebek Vanaların imalatında kullanılan malzemeler aşağıdaki asgari standartlara uyumlu olmalıdır:
• Dökme Demir - EN 1561 220 Sınıfı
• Sph. Grafit Demir - EN 1563
• Paslanmaz Çelik - BS 970 431 S29 (EN 10083) Sınıfı
• Top metali - BS 1400 LG2 (EN1982) Sınıfı
• Contalar ve O-ringler - Kalıplanmış Kauçuk
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Su Verimliliği
Su Yönetim Sistemi
Kontrol Teknolojisi
Elektrikli aktüatörler
• EN ISO 5210
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Su Verimliliği
Su Yönetim Sistemi
Kontrol Teknolojisi
Su sayaçları
• TSE 14154 standardı ve diğer ilgili EN standartları
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Su Verimliliği
Su Temin Sistemi
Su yakalama ve toplama teknolojisi
Yağmur suyu toplama sistemi
Sistemin kurulumunda kullanılan tüm ekipmanlar (ör; Pompalar, Borular, Depolar, Vanalar, vb.) ilgili Teknoloji Selektör kriterlerine uygun olmalıdır
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Su Verimliliği
Sulama Sistemi
Verimli Tüketim Teknolojisi
Bahçe bakımları için su verimli sulama sistemleri
Sistemin kurulumunda kullanılan tüm ekipmanlar (ör; Pompalar, Borular, Depolar, Vanalar, vb.) ilgili Teknoloji Selektör kriterlerine uygun olmalıdır
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Su Verimliliği
Su Yeniden Kullanım Sistemi
Geri kazanılmış suyun yeniden kullanımı teknolojisi
Isıtma, soğutma, endüstriyel, sulama amaçlı geri kazanılmış su kullanımı sistemi
Sistemin kurulumunda kullanılan tüm ekipmanlar (ör; Pompalar, Borular, Depolar, Vanalar, vb.) ilgili Teknoloji Selektör kriterlerine uygun olmalıdır
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Su Verimliliği
Su Yeniden Kullanım Sistemi
Gri su geri Dönüşüm teknolojisi
Gri Su Geri Dönüşümü sistemi
Sistemin kurulumunda kullanılan tüm ekipmanlar (ör; Pompalar, Borular, Depolar, Vanalar, vb.) ilgili Teknoloji Selektör kriterlerine uygun olmalıdır
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Su Verimliliği
Atık su geri dönüşüm teknolojisi
Yüzey temizleme, tuvalet yıkama veya bahçe sulama için atık su geri dönüşüm sistemi
Sistemin kurulumunda kullanılan tüm ekipmanlar (ör; Pompalar, Borular, Depolar, Vanalar, vb.) ilgili Teknoloji Selektör kriterlerine uygun olmalıdır
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları
Enerji Verimliliği
Elektrik Motorları
Değişken Hız Sürücüleri (İnvertörler, Frekans Kontrolörleri)
Akım kontrollü invertörler

• CE belgeli;
• EU EMC 2004/108/EC Direktifine uyumlu.

• EU EMC 2004/108/EC Direktifi

Enerji Verimliliği
Aydınlatma Sistemleri
Lambalar ve Armatürler
Dış mekan LED Lambalar ve armatürler

• Güç Faktörü (PF)>0.9
• Renksel Geri Verim (CRI)>70
• CE belgeli
• IP65 ve üzeri
• Yukarıdaki değerlerin akredite laboratuvarlardan elde edilmiş olması ve/veya Relux ve Dialux gibi aydınlatma dizayn yazılımları için fotogrametrik dataylarının olması
• LED lambalar ve LED armatürler için ömür 50,000 Saat

• AB Direktifleri 2005/32/EC
• EN 62560;
• EN 61347-2-13;
• IEC/PAS 62612 Ed. 1;
• EN 60598-1;
• EST LED aydınlatma gereklilikleri;
• Lider üretici dataları

Atık Yönetimi
Atık Yönetim Sistemi
Ayrı Toplama Teknolojisi
Ayrı toplama ünitesi/ekipmanı

• CE belgeli

• Lider üretici dataları

Atık Yönetimi
Atık Yönetim Sistemi
Kontrol Teknolojisi
Atık çıkarma ve tüketim için izleme sistemi

• CE belgeli

• Lider üretici dataları

Su Verimliliği
Su Temin Sistemi
Su yakalama ve toplama teknolojisi
Su yakalama ve toplama sistemi

• Sistemin kurulumunda kullanılan tüm ekipmanlar (ör; Pompalar, Borular, Depolar, Vanalar, vb.) ilgili Teknoloji Selektör kriterlerine uygun olmalıdır

• EU IPA Projeleri ihale dökümanları

Su Verimliliği
Sulama Sistemi
Basınçlı sulama teknolojisi
Sprinkler sistemi

Sistemin kurulumunda kullanılan tüm ekipmanlar (ör; Pompalar, Borular, Depolar, Vanalar, vb.) ilgili Teknoloji Selektör kriterlerine uygun olmalıdır

• Mevcut en iyi teknikler Referans dökümanları
• EU IPA Projeleri ihale dökümanları

Enerji Verimliliği
Elektrik Motorları
Fanlar & Blowerlar
Blowerlar

• Motor verimlilik sınıfı IE3 veya üstü
• CE Belgesi

• Lider üretici dataları
• ISO 5389

Enerji Verimliliği
Isıtma, Soğutma Ve Havalandırma Sistemleri
Çiller (Soğutma Grupları)
Üç Etkili Absorbsiyonlu Çiller

• Üç Etkili Absorbsiyon COP ≥ 1.5

• EU IPPC, enerji verimliliği için mevcut en iyi teknikler (BAT)
• Lider üretici dataları
• ABD enerji departmanı

Su Verimliliği
Su Muhafaza Sistemi
Verimli Tüketim Teknolojisi
Su verimli ekipmanlar ve armatürler

• CE belgeli
• Çevresel Uyum Beyanı (EPD) belgesi (TS EN ISO 14040 ve TS EN ISO 14025 uyumluluğu)

• Su verimli armatürler ve ekipmanlar için ABD Ulusal Verimlilik Standartları
• Su verimli iç mekan armatürleri ve ekipmanları için ABD Yeşil Teknolojiler Standartları
• Mevcut en iyi teknikler Referans dökümanları
• Lider üretici dataları

Enerji Verimliliği
Enerji Depolama Sistemleri
Bataryalar
Li-Ion Bataryalar

• Çevrim Verimliliği min %90
• CE

• TUV
• UL 1642
• IEC 62133

Enerji Verimliliği
Enerji Depolama Sistemleri
Bataryalar
Redox Flow Bataryalar

• Çevrim Verimliliği min %70
• CE

• TUV
• UL 1973

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen