TurSEFF Yenilenebilir Enerji FİNANSMANI

TurSEFF YENİLENEBİLİR ENERJİ FİNANSMANI NEDİR?

TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanı, 2023 yılına kadar “Ulusal Yenilenebilir Enerji Hedeflerine” ulaşılmasına katkıda bulunurken, birincil enerji tüketiminde ve karbon emisyonlarında ulusal düzeyde düşüşü sağlayacak yeni Sürdürülebilir Enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla geliştirilmiştir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Avrupa Birliği KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon € veya aktif büyüklüğü 43 milyon € altında) işletmeler TurSEFF Yenilenebilir Enerji finansmanından faydalanabilmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Proje başına kullanılabilecek maksimum finansman tutarı 5 milyon € veya muadilidir. Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon €’ya kadar finansman kullanabilir.

Uzmanlarımız, size en iyi çözümü sunmak için yatırım projenizi değerlendirir.

  • Finansman ihtiyacı 250.000 € altında olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı sistemini kullanmaktayız. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Seçim Aracı'nda bulunmaktadır. Hemen tıklayıp kontrol edebilirsiniz!
  • Finansman ihtiyacı en fazla 5.000.000 €'ya kadar olan projeler için, detaylı teknik değerlendirme yapmaktayız. Toplam kapasitesi 10 MW’ın altında kalan Yenilenebilir Enerji sistemleri kapsamımız içerisindedir. Uzmanlarımız, projenin risk değerlendirmesinin olumlu olması şartıyla, yatırım için nakit akış projeksiyonunu hazırlayacak ve tesisin kabulü için gerekli olan çevresel ve sosyal standartlara olan uygunluğunu değerlendireceklerdir.

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

Yenilenebilir Enerji projeleri: Güneş enerjisinden elektrik üretimi projeleri (saha tipi, çatı tipi), rüzgâr enerjisi projeleri, elektrik üretimi için atık su çamuru kullanımı, biyokütleden termal/elektrik, çöp gazı, küçük ölçekli nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal ısı pompaları veya jeotermal enerji santrallerini kapsamaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ

Projenin Anlaşmalı Finansal Kuruma Sunulması

Anlaşmalı Finansal Kurumun Finansmanı İnceleme Süreci

Proje
Değerlendirilmesi

Finansmanın Onaylanması ve Ödeme Yapılması

Projenin Uygulanması ve Doğrulanması

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen