TurSEFF Satıcı Kredisi

TurSEFF SATICI KREDİSİ NEDİR?

Vadeli ödeme Türkiye’de çok yaygın bir ödeme modeli olup, bu durum satıcıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Birçok yatırımcı kendi öz kaynakları veya bankacılık finansmanı yerine tedarikçi kredisi kullanmayı tercih etmektedir. Bu ihtiyaca cevap vermek için, TurSEFF, Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji ekipmanı tedarikçilerinin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için satıcı kredileri sunmaktadır.

Satıcıların veya bayilerin AB tanımlı KOBİ niteliğinde müşterilerine kredi raporlamasında kullanacakları her bir satış 250.000 € (veya muadili para birimi) ile sınırlandırılmıştır. Satışların, kredi kullanımından sonra yapılması ve finans kurumu ve kredi hamilinin aralarında anlaştıkları süre içerisinde Anlaşmalı Finansal Kurumuna raporlanması gereklidir. Satıcı ve ilgili bayilere ait kredilerin toplamı 5 milyon €’yu geçmemelidir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Uygun projelerin hayata geçmesi için gerekli ekipman, hammadde ve teknolojilerin tedariki ve/veya satışını yapan işletmeler TurSEFF satıcı kredisinden faydalanabilirler.

Satıcılar veya bayiler için KOBİ sınırlaması bulunmamaktadır. Fakat, satış yapılan firmaların AB tanımlı KOBİ (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon € veya aktif büyüklüğü 43 milyon € altında) niteliğinde olması gerekmektedir. Bu firmalar kamu ya da özel sermayeli olabilir.

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

Teknoloji Seçim Aracında listelenen tüm ekipman ve malzemelerin satışının finansmanı için işletme sermayesi finansmanı sağlanabilir. Ekipmanınızın uygunluğunu kontrol etmek için lütfen tıklayınız!

BAŞVURU SÜRECİ

Projenin Anlaşmalı Finansal Kuruma Sunulması

Anlaşmalı Finansal Kurumun Finansmanı İnceleme Süreci

Proje
Değerlendirilmesi

Finansmanın Onaylanması ve Ödeme Yapılması

Projenin Uygulanması ve Doğrulanması

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen