SANAYİ VE TARIM SEKTÖRLERİ İÇİN TurSEFF FİNANSMANI

SANAYİ VE TARIM SEKTÖRLERİ İÇİN TurSEFF FİNANSMANI NEDİR?

Sanayi ve tarım sektörleri için TurSEFF kredisi veya lease, sanayide ve tarımda Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji yatırımlarını finanse etmek üzere tasarlanmıştır. Anlaşmalı Finansal Kurumlar kanalı ile başvuru yapan firmalara finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibimizle kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağladığımız bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

Sanayi ve tarım sektörleri için TurSEFF finansmanı; Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği ve Atık Yönetimi yatırımlarını kapsamaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

ESCO’lar ve AB KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon € veya aktif büyüklüğü 43 milyon € altında) sanayi ya da tarım sektöründe yer alan firmalar sanayi ve tarım sektörleri için TurSEFF finansmanından faydalanacak olan potansiyel yatırımcılardır.

Yatırımcı firmanın ESCO kriterlerine uyan projesinin finansmanı aşamasında, yukarıda belirttiğimiz KOBİ sınırlamaları uygulanmamakta ve büyük işletmeler de sanayi ve tarım sektörleri için TurSEFF finansmanında yararlanabilmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon €’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.

Uzmanlarımız, size en iyi çözümü sunmak için yatırım projenizi değerlendirir.

  • Finansman ihtiyacı 250.000 €'ya kadar olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı sistemini kullanmaktayız. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Seçim Aracı'nda bulunmaktadır. Hemen tıklayıp kontrol edebilirsiniz!
  • Finansman ihtiyacı en fazla 5.000.000 €'ya kadar olan projeler için, detaylı teknik değerlendirme yapmaktayız. Kaynak Verimliliği ya da Yenilenebilir Enerji üretimi etkisi olan tüm yatırımlar, kapsamımız içerisindedir. Uzmanlarımız, projenin risk değerlendirmesinin olumlu olması şartıyla, yatırım için nakit akış projeksiyonunu hazırlayacak ve tesisin kabulü için gerekli olan çevresel ve sosyal standartlara olan uygunluğunu değerlendireceklerdir.

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

Sanayi ve tarım sektörlerinde Enerji Verimliliği yatırım örnekleri: Proses makineleri değişimi, bina (tesis) yönetim kontrol ve izleme sistemleri (BMCS), kojenerasyon / trijenerasyon, ısıtma, soğutma ve ısı geri kazanım sistemlerinin rehabilitasyonu, enerji verimliliği yüksek motor, pompa ve fanların kullanılması, VSD uygulamaları, emisyonu düşük traktörler vb.

Sanayi ve tarım sektörlerinde Su Verimliliği yatırım örnekleri: Suyun kapalı devre yeniden kullanımı, suyun kapalı devre geri dönüşümü, otomatik vanalar, ters yıkama, su kaçaklarının azaltılması, düşük su tüketen proses ekipmanları, ısıtma ve soğutma sistemlerinin optimizasyonu, atık suyun arıtılması ve yeniden kullanımı, damla sulama sistemleri vb.

Sanayi ve tarım sektörlerinde Atık Yönetimi ve Hammadde Verimliliği yatırım örnekleri: Atıkların proseste yeniden kullanımı, geri dönüşüm için atık toplama, proses ekipmanlarının iyileştirilmesi ve daha az malzeme girdisi ile tasarlanmış yeni ürünlerin tesisi için gerekli sistem ve ekipmanlar.

Sanayi ve tarım sektörlerinde Yenilenebilir Enerji yatırım örnekleri: Biyokütleden termal/elektrik üretimi, çöp gazından elektrik üretimi, saha tipi güneş enerji sistemleri, rüzgâr enerji sistemleri, atık su çamurundan elektrik üretimi, küçük nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal santraller vb.

Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji’ye yatırım yapabilecek bazı örnek sektörler: Tekstil, yiyecek&içecek, tarım, makine üretimi, plastik, beton imalatı, inşaat, kereste ve mobilya imalatı, cam, çimento, demir ve demir dışı metaller ve kağıt.

BAŞVURU SÜRECİ

Projenin Anlaşmalı Finansal Kuruma Sunulması

Anlaşmalı Finansal Kurumun Finansmanı İnceleme Süreci

Proje
Değerlendirilmesi

Finansmanın Onaylanması ve Ödeme Yapılması

Projenin Uygulanması ve Doğrulanması

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen