KAMU KURUMLARI İÇİN TurSEFF FİNANSMANI

KAMU KURUMLARI İÇİN TurSEFF FİNANSMANI NEDİR?

Kamu kurumları için TurSEFF kredisi veya lease, kamu kurumları tarafından uygulanacak Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla oluşturulmuştur. Anlaşmalı Finansal Kurumlar kanalı ile başvuru yapan firmalara ve kamu kurumlarına, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekibimizle kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağladığımız bu teknik destek Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir ve ücretsiz olarak verilmektedir.

Kamu kurumları için TurSEFF finansmanı; Yenilebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği ve Atık Yönetimi yatırımlarını kapsamaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Finansman için başvurabilecek başlıca kamu kurumları aşağıdaki gibidir:;

  • Belediyeler ve iştirakleri
  • Belediye hizmetlerini sağlayan firmalar (özel veya kamu şirketleri)
  • Belediye dışındaki diğer kamu kurumları

Kamu kurumları tarafından yapılan ihaleleri kazanan yüklenicilerin ve belediye hizmetlerini sağlayan firmaların özel sermayeli olması durumda AB tanımlı KOBİ (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon € veya aktif büyüklüğü 43 milyon € altında) niteliğinde olması gerekmektedir. Kamu sermayeli olan kurum ve firmalar içinse böyle bir şart bulunmamaktadır.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Alanında uzman bir kadrodan oluşan ekibimiz, yatırım projenizi hazırlama süresince mühendislik ve finans alanında teknik destek sunmakta, aynı zamanda teknik eğitimleri sağlamaktadır.

Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon €’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.

Uzmanlarımız, size en iyi çözümü sunmak için yatırım projenizi değerlendirir.

  • Finansman ihtiyacı 250.000 €'ya kadar olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı sistemini kullanmaktayız. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Seçim Aracı'nda bulunmaktadır. Hemen tıklayıp kontrol edebilirsiniz! Ekibimiz, gerektiğinde projenin satın alma kriteri yapısına uygunluğunu da değerlendirmektedir.
  • Finansman ihtiyacı en fazla 5.000.000 €'ya kadar olan projeler için, detaylı teknik değerlendirme yapmaktayız. Uygun yatırımlar arasında Yenilenebilir Enerji üretimi, enerji, su veya hammadde tasarrufu ve / veya Atık Yönetimi gibi  yatırımlar yer almaktadır. Uzmanlarımız, projenin risk değerlendirmesinin olumlu olması şartıyla, yatırım için nakit akış projeksiyonunu hazırlayacak ve proje için satın alma kriteri yapısına uygunluğunu değerlendireceklerdir.

 

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

Kaynak Verimliliği yatırım örnekleri: Su kaçaklarının azaltılması, verimliliği yüksek su pompaları ve motorların kullanımı, aydınlatma, toplu taşıma araç alımları, öz tüketime dönük güneş ve rüzgâr enerjisi sistemleri, su ve atık su sistemlerinde Kaynak Verimliliği, bölgesel ısıtma, kamu binalarında Kaynak Verimliliği, arıtma suyunun tekrar kullanımı.

Kamu kurumları için Yenilenebilir Enerji yatırım örnekleri: Biyokütleden termal/elektrik üretimi, çöp gazından elektrik üretimi, saha tipi güneş enerji sistemleri, rüzgâr enerji sistemleri, atık su çamurundan elektrik üretimi, küçük nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal santraller vb.

Yukarıda sunduğumuz kategorilere ek olarak kriterlere uygun olan daha birçok Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji projelerini finanse etmekteyiz.

BAŞVURU SÜRECİ

Projenin Anlaşmalı Finansal Kuruma Sunulması

Anlaşmalı Finansal Kurumun Finansmanı İnceleme Süreci

Proje
Değerlendirilmesi

Finansmanın Onaylanması ve Ödeme Yapılması

Projenin Uygulanması ve Doğrulanması

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen