HİZMET SEKTÖRÜ İÇİN TurSEFF FİNANSMANI

HİZMET SEKTÖRÜ İÇİN TurSEFF FİNANSMANI NEDİR?

Hizmet sektörü için TurSEFF kredisi veya leasing, ticari binalardaki (hizmet ve ticaret sektörlerindeki) Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji yatırımlarını finanse etmek üzere tasarlanmıştır. Anlaşmalı Finansal Kurumlar kanalı ile başvuru yapan firmalara, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekibimizle kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlandığımız bu teknik destek Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir ve firmalara ücretsiz olarak verilmektedir.

Hizmet sektörü için TurSEFF finansmanı, Yenilebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği ve Atık Yönetimi yatırımlarını kapsamaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

ESCO’lar ve AB KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon € veya aktif büyüklüğü 43 milyon € altında olan) ticari bina sahibi/işletmecisi firmalar hizmet sektörü için TurSEFF finansmanından faydalanacak olan potansiyel yatırımcılardır.

Yatırımcı firmanın ESCO kriterlerine uyan projesinin finansmanı aşamasında, yukarıda belirttiğimiz KOBİ sınırlamaları uygulanmamakta ve büyük işletmeler de hizmet sektörü için TurSEFF finansmanından yararlanabilmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon €’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.

Uzmanlarımız, size en iyi çözümü sunmak için yatırım projenizi değerlendirir.

 

  • Finansman ihtiyacı 5.000.000 €'ya kadar olan projeler için, detaylı teknik değerlendirme yapmaktayız. Uygun yatırımlar arasında Yenilenebilir Enerji üretimi, Enerji, Su veya Hammadde tasarrufu ve / veya Atık Yönetimi gibi projeler yer almaktadır. Uzmanlarımız, projenin risk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması şartıyla, yatırım için nakit akış projeksiyonu hazırlar ve tesisin kabulü için gerekli olan çevresel ve sosyal standartlara olan uygunluğunu değerlendirirler.

 

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

Ticari binalarda Enerji Verimliliği yatırım örnekleri: Bina (tesis) yönetimi kontrol ve izleme sistemleri (BMCS), kojenerasyon / trijenerasyon, yalıtım ve aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi, jeotermal ısı pompaları, ısıtma, soğutma ve ısı geri kazanım sistemlerinin kurulması, atık ısı geri kazanım sistemleri, yüksek verimlilikli elektrik motorları, pompaların ve fanların kullanılması, VSD uygulamaları, vb.

Ticari binalarda Su Verimliliği yatırımları örnekleri: Suyun kapalı döngü yeniden kullanımı, kapalı döngü suyun şartlandırmayla geri dönüştürülmesi, otomatik su kapatma vanaları, su kaçaklarının azaltılması, düşük su tüketen proses makineleri, düşük su tüketen yıkama makineleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin optimizasyonu, atık suyun arıtılıp çeşitli alanlarda yeniden kullanımı, vb.

Ticari binalarda Atık Yönetimi ve Hammadde Verimliliği yatırımları örnekleri: Geri dönüşüm için atıkların toplanması, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, düşük kimyasal tüketen yıkama makineleri, alışkanlıkların değiştirilerek daha az atık üretimini hedefleyen yatırımlar, vb.

Ticari işletmeler için Yenilenebilir Enerji yatırım örnekleri: Biyokütleden termal enerji/elektrik üretimi, çöp gazından elektrik üretimi, çatı ve arazi tipi güneş enerjisi projeleri, rüzgâr enerji projeleri, atıksu çamurundan elektrik üretimi, küçük nehir tipi hidroelektrik santraller, jeotermal ısı pompaları, günısı ile kurutma ve sıcak su üretimi sistemleri, vb.

Hizmet sektöründe Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji yatırımları için en yüksek potansiyeli alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, okullar ve iş merkezleri göstermektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

Projenin Anlaşmalı Finansal Kuruma Sunulması

Anlaşmalı Finansal Kurumun Finansmanı İnceleme Süreci

Proje
Değerlendirilmesi

Finansmanın Onaylanması ve Ödeme Yapılması

Projenin Uygulanması ve Doğrulanması

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen