ESCO ve ESCO MÜŞTERİLERİ İÇİN TurSEFF FİNANSMANI

ESCO ve ESCO MÜŞTERİLERİ İÇİN TurSEFF FİNANSMANI NEDİR?

ESCO ve ESCO Müşterileri için TurSEFF kredisi veya lease, işletmelerin ESCO’lar tarafından tespit edilen, uygulanan ve finanse edilen Enerji Verimliliği ve öz tüketim amaçlı enerji üretimi yatırımlarını finanse etmek üzere tasarlanmıştır. Kredinin nihai amacı ESCO’ların kendi müşterileri ile imzaladıkları “Enerji Performans Taahhüdü Sözleşmesi” (EPC) veya “Enerji Tedariği Sözleşmesi” aracılığıyla bir geri ödeme planı sağlamaktır.

ESCO NEDİR?

Son kullanıcının tesisinde enerji yönetimi ve/veya Enerji Verimliliğinin arttırılmasını sağlayan her türlü yatırım ESCO çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak projeyi uygulayan ESCO firmasının performansı garanti etmek için finansal risk alması esastır, yani ödemelerin tamamının ya da bir kısmının Enerji Verimliliğindeki iyileştirmelere ve üzerine anlaşılan diğer performans kriterlerinin sağlanmasına bağlı olması gerekmektedir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

ESCO ve ESCO Müşterileri için TurSEFF finansmanından, hem ESCO firması hem de son kullanıcı olan firma KOBİ şartı aranmaksızın faydalanabilir. ESCO anlaşması kamu kurumu veya özel bir kuruluş ile imzalanabilir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon €’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.

Uzmanlarımız, size en iyi çözümü sunmak için yatırım projenizi değerlendirir.

  • Finansman ihtiyacı 250.000 €'ya kadar olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı sistemini kullanmaktayız. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Seçim Aracı'nda bulunmaktadır. Hemen tıklayıp kontrol edebilirsiniz!
  • Finansman ihtiyacı en fazla 5.000.000 €'ya kadar olan projeler için, detaylı teknik değerlendirme yapmaktayız. Uygun yatırımlar arasında Yenilenebilir Enerji üretimi, enerji, su veya hammadde tasarrufu ve / veya Atık Yönetimi gibi  yatırımlar yer almaktadır. Uzmanlarımız, projenin risk değerlendirmesinin olumlu olması şartıyla, yatırım için nakit akış projeksiyonunu hazırlayacak ve tesisin kabulü için gerekli olan çevresel ve sosyal standartlara olan uygunluğunu değerlendireceklerdir.

ESCO MODELİNE UYGUN BAŞLICA PROJELER

Bazı yatırım örnekleri: Bina yönetim kontrol ve izleme sistemleri (BMCS), kojenerasyon / trijenerasyon, yalıtım ve aydınlatma sistemlerinin rehabilitasyonu, ısıtma, soğutma ve ısı geri kazanım sistemlerinin rehabilitasyonu, enerji verimliliği yüksek motorların, pompaların ve fanların kullanılması, VSD uygulamaları, öz tüketime dönük yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, biyokütle vb.)

BAŞVURU SÜRECİ

Projenin Anlaşmalı Finansal Kuruma Sunulması

Anlaşmalı Finansal Kurumun Finansmanı İnceleme Süreci

Proje
Değerlendirilmesi

Finansmanın Onaylanması ve Ödeme Yapılması

Projenin Uygulanması ve Doğrulanması

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

14

faaliyet süresi (yıl)
 

2820

finanse edilen projeler

847

milyon Avro değerinde finansman
 

1194

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1334

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

762

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen